Til forsiden

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass. Som Norges største IT-selskap, er Atea med i debatten om hvordan teknologi kan bidra til å løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Se oversikt over våre arrangementer nedenfor 👇🏼

Startdato
13. aug. 2024, 12.00
Sluttdato
14. aug. 2024, 15.00
Sted
Arendal
Adresse
Kribb, Vestre gate 7 Vis på kart
Pris
Gratis

Våre arrangementer

I AIs tidsalder: Hvordan får vi med oss alle på vei inn i fremtidens samfunn?

Dato: Tirsdag 13. august
Tidspunkt: 
Kl. 12:00 – 12:50
Sted: Kribb, Vestre gate 7

Historien har sett mange paradigmeskifter, men ingen er som det vi står overfor nå. Kunstig intelligens (AI) brøyter seg vei inn i alle hjørner av samfunnet med en hastighet og rekkevidde som er uten sidestykke. Dette skiftet er ikke bare omfattende – det er revolusjonerende.

Når vi nå står ved kanten av en ny æra er ikke spørsmålet lenger om AI vil påvirke oss, men hvordan vi skal tilpasse oss denne nye virkeligheten. Vi vet omstillingen vil kreve mye av den enkelte arbeidstaker, men vi vi vet også at alle må med dersom vi skal lykkes. Hva innebærer dette for ledere fremover, og hvordan kan politikerne tilrettelegge best mulig?

Medvirkende: 
• Petter Moe, CTO i Atea

Les mer her

 

Det skjer på din vakt. Er du klar?

Dato: Tirsdag 13. august 
Tidspunkt:
Kl. 14:00 – 14:50
Sted: Kribb, Vestre gate 7

Det sikkerhetspolitiske bildet har endret seg. Det er krig og konflikt i Ukraina og Midtøsten, vi står midt i en nordisk Nato-utvidelse og våre demokratiske verdier og systemer er under press. Som en del av dette trusselbildet ser vi også alvorlige hackerangrep, både på Stortinget, i kommuner og ikke minst på norske virksomheter. Likevel ser det ikke ut til at vi helt klarer å ta innover oss alvoret i situasjonen og gjøre de grepene som er nødvendig for å sikre oss.

Med utgangspunkt i siste rapport fra NSM og Atea sikkerhetsrapport 2024, diskuterer vi sikkerhetsarbeidet som legges ned i Norge i dag og hvordan daglige ledere og it-ansvarlige i norske virksomheter forholder seg til trusselbildet. Vi spør: Hva lurer vi egentlig på og, ikke minst, hva venter vi på?

Medvirkende: 
• Thomas Tømmernes, Head of IT security i Atea

Les mer her

 

Skjerpede krav til klima og miljø i offentlige anskaffelser: En vei til suksess?

Dato: Tirsdag 13. august
Tidspunkt: Kl. 15:00 – 15:50
Sted: Kribb, Vestre gate 7

Norge må halvere Co2-utslippene innen 2030, og skal vi lykkes med det må det offentlige gå foran. En undersøkelse fra Riksrevisjonen (2022) viste at offentlig sektor ikke bruker innkjøpsmakten godt nok, til tross for at kravene ble skjerpet i 2017. Nå skal klima- og miljøhensyn som hovedregel vektes med 30 %.

Som leverandør til offentlig sektor, med kunder i nesten alle kommuner i Norge, spør vi: Er det smart? Er det nok? Følges reglene? Og, hvordan skal det fungere i praksis?

Medvirkende: 
• Nelly Flatland, Head of sustainability i Atea

AI i praksis - suksesshistorier fra arbeidslivet

Dato: Tirsdag 13. august 
Tidspunkt:
Kl. 16:00 – 17:00
Sted: Kribb, Vestre gate 7

Mange offentlige og private virksomheter er i gang med enten enkle eller mer avanserte AI-prosjekter, men på langt nær alle og ikke i stor nok grad eller med høy nok fart. Hva skal til?

Vi snakker med Hanne Tangen Nilsen fra Sykehuspartner og Catherine Janson fra Politiets IT-enhet, og spør dem: hvordan bruker de AI på arbeidsplassen, hvilke utfordringer har de møtt på, og hvordan har de har jobbet for å løse utfordringene og skalere opp bruken av AI i hverdagen?


Medvirkende: 
• Hanne Tangen Nilsen - Sykehuspartner
• Catherine Jansson - Politiets IT-enhet
• Petter Moe, CTO, Atea

Les mer på arendalsuka.no

 

Ta morgenkaffen med Atea

Dato: Onsdag 14. august
Tidspunkt:
Kl. 09:00 – 11:00
Sted: Kribb, Vestre gate 7

Møt Atea på Kribb for en hyggelig prat over en kaffe og matbit.

Har digitaliseringen i skolen gått for langt? LIVE podkast Teknologi og mennesker

Dato: Onsdag 14. august
Tidspunkt:
Kl. 11:00 – 11:50
Sted: Kribb, Vestre gate 7

Det er særlig et område innenfor digitaliseringen av Norge som vekker stort engasjement, nemlig bruk av teknologi i skolen. På rekordtid har digitale skjermer blitt en integrert del av læringsmiljøet i norske skoler. Fra førsteklassinger med nettbrett til videregåendeelever med avanserte dataprogrammer, teknologien er overalt. Diskusjonen om hvilke konsekvenser digitaliseringen av skolen har for elevenes læring har rast de siste årene og gitt steile fronter.

For å nyansere den polariserte debatten setter vi oss ned med forfatter Maja Lunde og digitaliseringsrådgiver Morten Søby. Sammen skal vi utforske de kritiske aspektene ved oppdragerollen og skolens oppdrag i en digital æra. Og vi skal snakke om alt fra sikkerhet og personvern til dannelse og kompetanseutvikling, i et forsøk på å finne ut hva vi kan enes om og hvordan vi skal gå videre sammen.

Medvirkende:
• Morten Søby, Digitaliseringsrådgiver, Utdanningsdirektoratet
• Maja Lunde, Forfatter
• Elisabeth Palmgren, Head of education, Atea

Moderator: Christian Brosstad

Les mer her

Den nye industrien: Nøkkelen til suksess

Dato: Onsdag 14. august
Tidspunkt:
Kl. 12:00 – 12:50
Sted: Kribb, Vestre gate 7

Industrien er i endring, alt digitaliseres og alt skal på nett. Operasjonell teknologi (OT) og informasjonsteknologi (IT) har tradisjonelt vært atskilt, men må nå integreres for å møte kravene som stilles i den moderne industrien og for å øke konkurransekraften. Dette er en omlegging som er krevende både økonomisk og strukturelt, og som byr på en rekke sikkerhetsutfordringer. Samtidig er den helt nødvendig.

Hvordan bør virksomheter organisere seg for å få til dette skiftet? Og hvordan kan det offentlige bidra med investeringer og rammebetingelser for å drive frem den digitale transformasjonen næringslivet i Norge står i?

Medvirkende:
• Næringsminister Cecilie Myrseth
• Lars Iversen, strategisk rådgiver i Atea
• Roar Langli, Atea

Les mer her

Den nye tjenestemodellen som kan løse velferds-Norges største utfordring

Dato: Onsdag 14. august
Tidspunkt:
Kl. 14:00 – 14:50
Sted: Kribb, Vestre gate 7

Eldrebølgen, som er i ferd med å skylle innover oss, skaper hodebry for både politikere og helsearbeidere. Samtidig som det blir flere eldre og syke, er det personellmangel i helsesektoren og det koster samfunnet stadig mer å opprettholde et godt og trygt tilbud. Fjorårets Helsepersonellrapport konkluderte med at det haster med nye løsninger, både når det gjelder samarbeid, oppgavedeling og bruke av smart teknologi.

Nå er en av løsningene her, en løsning som bidrar til å frigjøre tid så helsearbeidere kan fokusere mer på omsorgsoppgavene. Løsningen er testet ut i våre naboland, med gode resultater, og klar til å rulles ut i våre kommuner. Hva venter vi egentlig på nå?

Medvirkende:
• Endre Valdernes, direktør velferdsteknologi i Atea
• Nils William Bakken, salgsleder velferd i Atea

Les mer her

Hvordan har Bård Tufte Johansen gjort mer for naturen enn noen politikere?

Dato: Onsdag 14. august
Tidspunkt:
Kl. 15:00 – 15:50
Sted: Kribb, Vestre gate 7

I mange år har både aktivister og politikere prøvd å rette oppmerksomheten mot nedbyggingen av norsk natur, men det tok en TV-serie med Bård Tufte Johansen, "Oppsynsmannen" på NRK, før alvoret i situasjonen virkelig sank inn hos folk flest. Hva var det de gjorde?

De lot folk få se det selv - med egne øyne. I samarbeid med en ledende ekspert på naturkartlegging lastet de ned satellittbilder av hele landet, og brukte kunstige intelligens til å analysere bildene, på jakt etter naturområder som var blitt bygget ned mellom 2017 og 2022. På bildene så vi mye tapt natur, og det gjorde dypt inntrykk på det norske folk. Dette viser mulighetene som ligger i kunstig intelligens, og behovet for legge til rette for AI. Samtidig vet vi at energibruk knyttet til nettopp AI er en utfordring.

Hvordan tar vi tak i dette dilemmaet? Hvem har egentlig ansvaret for å regulere bruken av norsk natur, og hvordan skal den «brukes» best mulig?

Medvirkende:

  • Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen
  • Nelly Flatland, bærekraftsdirektør i Atea
  • Moderator: Petter Gulli, 12 Years

 

Nå kommer NIS2 med krav til økt IT-sikkerhet - er norske virksomheter forberedt?

Dato: Onsdag 14. august
Tidspunkt:
Kl. 16:00 – 16:50
Sted: Kribb, Vestre gate 7

I oktober 2024 trer EUs nye sikkerhetsdirektiver (NIS2) i kraft. NIS2 er et viktig tiltak i kampen mot cyberkriminalitet og vil treffe underleverandører til kritisk nasjonal infrastruktur. Direktivet rammer mange norske virksomheter og innebære strengere krav og skjerpede sanksjoner.

Sikkerhet må med andre ord høyere opp på agendaen om norske virksomheter skal være konkurransedyktige fremover. Er vi forberedt? Hva er konsekvensene for de som ennå ikke er i gang med sikkerhetsarbeidet, og hva bør de gjøre nå?

Medvirkende:
• Thomas Tømmernes, Head of IT security i Atea

Les mer her