Til forsiden

Potensialet med å få data ut av produksjon (OT) slik at denne kan analyseres og brukes for optimalisering og økt verdiskaping er stort. Vi har kommet dit i utviklingen at skilleveggen mellom rent produksjonstekniske miljø og tradisjonell IT-miljø kan og bør fjernes. Internett er for alvor i ferd med å treffe den fysiske verden. Det krever selvsagt en strategi, og selv om denne muligheten finnes, krever det ny kunnskap og kompetanse for å lykkes over tid med sammensmeltingen av IT og OT. 

Vi byr på relevante faglige innlegg, både for ledere og teknologer. Målet er at du skal få økt din kompetanse på hvorfor IT/OT konvergens blir viktig fremover og hva man bør tenke på når jobben skal igangsettes.

Stikkord; Metadata, dataplattform og sikkerhet.

Tid
19. jun. 2023, 08.00 - 14.00
Sted
Trondheim
Adresse
Britannia Hotel, Dronningens gate 5, Trondheim, Norway Vis på kart
Arrangementet er avsluttet

Program

08:00 - 08:30 Registrering og kaffe

08:30 - 08:40 Velkommen
v/Lene Fillingsnes, løsningssalgsdirektør - Atea

08:40 - 09:15 Keynote - rapport fra digitaliseringens frontlinjer, når internett treffer den virkelige verden
v/Lars Iversen, strategisk rådgiver - Atea

09:15 - 09:30 Pause

09:30 - 12:25 Parallellsesjoner

12:25 - 12:50 Sofaprat - hva blir fremtiden for OT
Hva er utfordringene når IT skal ta større ansvar inn i OT-verden? Vi er i begynnelsen av en stor endring som vil bli svært krevende for de tradisjonelle OT-miljøene, men IT vil få nye ansvarsområder som er vel så utfordrende. Batteriprodusenten FREYR er på mange måter en representant for den nye måten å få IT-analyse-kapasitet ut av OT-data. Hva kan vi lære?

Deltakere: Ida Eriksdatter Brobakke, daglig leder i Nice Industridesign, Daniel Wahl Bolle, daglig leder i Step Solutions, og Roar Langli, leder for hybride plattformer i Atea, og Lars Iversen, strategisk rådgiver i Atea 

12:50 Avrunding og lunsj i Palmehaven
v/Lene Fillingsnes, løsningssalgsdirektør - Atea

 

Parallellsesjoner

Spor 1 - Teknologi

09:30 - 09:50
Sikring av IT/OT-nettverk med Cisco:
Overvinne integrasjonsutfordringer

Ettersom frekvensen og kompleksiteten på cyberangrep i industrielle miljøer fortsetter å øke, har det aldri vært viktigere å sikre IoT/OT-nettverkene dine. Bli med oss på denne økten når Cisco deler deres tilnærming til OT-sikkerhet og tar opp noen av integrasjonsutfordringene mellom IT og OT.

Gjennom en diskusjon av Ciscos teknologi og arkitekturer vil vi utforske praktiske løsninger for å overvinne disse utfordringene og beskytte dine IoT/OT-nettverk. Enten du er bedriftseier, IT-profesjonell eller bare interessert i den siste utviklingen innen cybersikkerhet, må du få med deg denne økten.

Foredragsholder: Frank Tuhus, Cisco 

09:50 - 10:10
Cybersikkerhet i industriell kontrollsystemer: Utfordringer og løsninger

Når OT og IT nettverk konvergerer, øker kompleksiteten og angrepsflaten. Vi ser litt på hvilke utfordringer man står overfor, og hvordan disse kan løses. Palo Alto Networks leverer en omfattende løsning for Zero Trust-basert sikkerhet, tilpasset OT-nettverk og enheter. I tillegg vil vi belyse hvordan standarder som IEC 62443 er kritisk i forhold til overordnet sikkerhetsstrategi. 

Foredragsholder: Kristian Samstad, Palo Alto

10:10 - 10:30 Pause

10:30 - 10:50
NXT Step Data Capture

Step Solutions viser hvordan deres løsning «NXT Step Data Capture» kan brukes til å hente data fra virksomhetens produksjonslinje. Løsningen henter ut data med en egen PLS gateway, noe som gjør at IT og OT nettverkene kan være segmenterte, mens man fremdeles er i stand til å hente ut data i «sanntid». Løsningen har åpne API-er, belaster eksisterende produksjonsutstyr minimalt, fjerner tradisjonelle sikkerhetsutfordringer som oppstår ved IT/OT-integrasjon og er enkel å utvide med nye sensorer. Løsningen kan fange høyoppløselige data, og den kan bufre og aggregere data lokalt for å unngå tap av data og gi direkte innsikt i de operasjonelle prosessene.

Foredragsholder: Daniel Wahl Bolle, daglig leder Step Solutions AS

10:50 - 11:10
Industrial IoT and data collection with AWS SiteWise 

AWS SiteWise kan hjelpe deg med å samle data fra ditt produksjonsutstyr, modellere det, lage virtuelle representasjoner av din fysiske produksjonslinje, og overvåke dens ytelse og utnyttelse. Data som samles kan brukes til tilstandsovervåkning, prediktivt vedlikehold, eller til andre formål som gir verdi for din virksomhet.

AWS viser hvordan deres verktøy og tjenester kan brukes for å øke produktivitet, strømlinjeforme prosesser, optimalisere vedlikehold og maksimere utnyttelsesgraden på din produksjonslinje.

Foredragsholder:  

11:10 - 11:30 Pause 

11:30 - 11:50
Microsoft Cloud for Manufacturing – Automation of smart factories using Synapse to build a Data Lakehouse 

Tradisjonelt har data fra IT og OT systemer levd i separate verdener. IT systemenes data, ofte strengt strukturerte, har levd i regnskapssystemet, ERP- og CRM-databaser – og de dokumenterer gjerne konkrete transaksjoner eller forretningshendelser. I OT-verden har automasjonsingeniører og utviklere jobbet med en strøm av data når de jobber med PLS-er, automasjon og styringssystemer, i et miljø hvor millisekunder i enkelte tilfeller er en evighet.

Det å kunne forene disse to verdenene krever en helhetlig tilnærming til databehandling, hvor både frekvens, volum, datatyper, kilder og format må kunne være forskjellige. Microsoft viser hvordan deres verktøy Synapse kan brukes for å bygge et Data Lakehouse hvor disse dataene kan forenes, og hvor man kan lage innsikter på tvers av dem – enten de kommer fra IoT- og PLS-enheter, SCADA-, MES-, PLM-, eller ERP-systemer.

Foredragsholder:  

11:50 - 12:10
Kundecase: Hyperthermics

Hyperthermics er en norsk bioteknologibedrift med hovedkontor i Ulsteinvik på Sunnmøre. Bedriften jobber med å utvikle biogassanlegg, hvor ulik biomasse blir brutt ned til produkter som biogass, proteinpulver og jordnæring. Atea har levert en IoT-løsning for samling av sensordata, samt utviklet en egen webapplikasjon for rapportering og visualisering. Løsningen er utviklet med bruk av tjenester som Azure IoT Hub, Azure Functions, Azure Event Hub, Azure Synapse Analytics, og Azure Cosmos DB.

Foredragsholder: Erik Mogstad, Atea 

 

Spor 2 - Ledelse

09:30 - 09:50
Hva menes med Industri 5.0?

Før mange har rukket å forstå Industri 4.0, kommer EU og slenger industri 5.0 på bordet. Sentrale elementer er fremdeles automasjon, robotisering, stordata, analyse, AI, og IoT – men nå skal alt sees i lys av en menneskesentrert, motstandsdyktig, og bærekraftig praksis og forretningsmodell. Aldri før har det vært mer krevende å finne og holde på kompetansen.

Aldri før har det vært større usikkerhet knyttet til globale leverandørkjeder og vanskeligere å opprettholde stabil drift og produksjon. Og aldri før, har bærekraft og ESG stått høyere på agendaen i styrerommet.

Foredragsholder: Mari Sivertsen, Atea

09:50 - 10:10
Hvordan skal OT nærme seg IT?

I den tradisjonelt, lukkede produksjonsverdenen (OT) har man ikke klart å skape oversikt over produksjonen, og betingelsene for produksjonen, for å kunne identifisere optimalisering og effektivisering gjennom bruk av analyse og datakraft. For å klare det må virksomheter fjerne skilleveggen mellom IT og OT.

IT har mye å lære av OT, men det er først og fremst OT som nå settes på prøve, da de fremover må vise at de kan jobbe mer som IT-avdelingene. De må også knytte seg mye tettere på ledelsen og de som jobber med strategiene. Hvordan gjør man det?

Foredragsholder: Lars Iversen, Atea

10:10 - 10:30 Pause

10:30 - 10:50
Styringssystem for Industriell Cyber Sikkerhet

Når den fysiske verden møter internett oppstår det nye muligheter for verdiskapning, effektivisering og forbedring. Samtidig blir nye områder av virksomheten eksponert for sikkerhetstrusler på en helt annet måte enn tidligere. Gode styringssystemer for Industriell Cyber Sikkerhet er avgjørende for å få kontroll på det nye risikobildet og for å kunne iverksette nødvendige tiltak – slik at man kan hente ut disse nye gevinstene på en trygg og god måte.

Foredragsholder:  Ivar Gjervan, Atea

10:50 - 11:10
Microsoft Cloud for Manufacturing – The agile factory of the future 

Moderne produksjonsbedrifter evner å bruke data til å optimalisere prosesser, legge til rette for høy utnyttelsesgrad og til å skape nye tjenester og forbedrede produkter til sine kunder. «Microsoft Cloud for Manufacturing» lar virksomheter bruke data fra sine produksjonslinjer til å bygge trygge og smidige fabrikker med bruk av industriell IoT, skytjenester og AI.

Slik får virksomheten mest mulig ut av produksjonsutstyret sitt, samtidig som data kan brukes i digitale tvillinger og simuleringer, i utviklingen av bedre produkter, og i utviklingen av nye digitale tjenester.

Foredragsholder:

11:10 - 11:30 Pause 

11:30 - 11:50
AWS Smart Manufacturing - Enabling Manufacturing Innovation 

AWS sitt konsept for «Smart Manufacturing» lar deg fokusere på optimalisering av produksjonslinjene dine, forbedre sikkerheten og øke produktiviteten på tvers av hele din verdikjede – samtidig som IT/OT kostnader holdes nede og man øke innovasjonstakten.

Dette skjer ved at man bryter seg ut av innovasjonssiloene og utnytter skyen som en plattform for innovasjon og utvikling. Frigjør ressurser fra Legacy systemer som utstyrsleverandørene tilbyr – og omfavn et økosystem av verktøy, tjenester og partnere som hjelper deg å realisere potensiale i din virksomhet.

Foredragsholder: 

11:50 - 12:10
Atea sin IT/OT-strategi og tjenesteutvikling 

Vi i Atea jobber nå med å ferdigstille vår strategi for IT/OT og hvordan vi vil endre og videreutvikle vår tjenesteportefølje for imøtekomme nye krav og forventninger knyttet til denne trenden. Vi presenterer hvordan vi jobber for å etablere og utvikle nye spennende tjenester i grensesnittet mellom IT og OT.

Tjenester som hjelper din bedrift med å redusere belastningen knyttet til drift og overvåkning av IT- og OT-miljøene dine. Dette gjør at din virksomhet får frigjort midler og tid hos dine dyktigste medarbeidere, slik at de kan fokusere på forbedring, optimalisering og utvikling.

Foredragsholder: Roar Langli, Atea