19-10-2023

Atea Norge fortsetter veksten for 7. kvartal på rad

Atea Norge leverer nok et godt kvartal og vokser innenfor alle forretningsområder. – Med dette bekrefter vi vår posisjon som markedsleder, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge. – I disse urolige økonomisk tider, gleder jeg meg over at vi fortsetter å skape verdi for kundene våre, videreutvikler våre teknologipartnerskap, og samtidig opplever god vekst.

Atea Norges tette samarbeid med kunder og partnere gjør at vi leverer gode resultater og kundeverdi. I tredje kvartal 2023 leverte selskapet en omsetning på over NOK 2 milliarder. Dette tilsvarer en vekst på 6,6 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Resultatet ble NOK 88 millioner, og er på samme nivå som i fjor.
– Vi opplever både vekst hos eksisterende kunder og har også i dette kvartalet vunnet nye kundekontrakter, sier Saxrud.
 

Fortsatt vekst på skytjenester 

Det siste kvartalet øker skytjenester med nærmere 30 %. – Veksten på sky har vært svært god for Atea Norge. Trenden om at mange virksomheter velger å flytte opp i skyen, fortsetter. Dette betyr at virksomhetene da også får tilgang til mange tjenester og AI-løsninger som kommer fortløpende fremover. Et godt eksempel på dette er Microsoft Copilot, forteller Saxrud.  

Bred vekst på alle forretningsområder

– Det er gledelig at vi har en vekst på alle forretningsområdene, sier Saxrud.
Blant annet viser maskinvareområdet en vekst på nærmere 6 %, software øker med over 8 %, og tjenesteområdet har et oppsving på 8,5 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.  

Truslene mot norske virksomheter øker 

Vi ser at stadig flere kunder etterspør sikkerhetskompetanse og analyser, ulike sikkerhetstjenester og IRT-tjenester (Incident Response Team) når uhellet er ute. 

– Etterspørselen etter IT-sikkerhetstjenester, analyser og konsulenter er økende hos våre kunder. Med vår spisskompetanse og erfaring møter vi dette behovet på en god måte, og er glade for at dette nå i mye større grad har blitt løftet høyt på agendaen i norske virksomheter, sier Saxrud. 

Bærekraftig IT 

For fjerde år på rad har Atea ASA blitt tildelt den høyeste vurderingen i miljømessig og sosial ytelse av EcoVadis, en rangering på platinumnivå blant de 1 % beste av mer enn 100.000 globale selskaper vurdert.   

– Bærekraft er en integrert del av Ateas mål om å bygge Norge med IT. Å bli anerkjent for dette gir oss økt motivasjon til å fortsette arbeidet med å skape en positiv og varig endring i IT-bransjen, sier Saxrud.