23-07-2019

Vi fant morgendagens vaktmestere i Sogn

God krok skal tidlig bøyes, en sikkerhetskrok enda tidligere – og noen av de beste formes faktisk i Sogn.

Thomas Tømmernes
Thomas Tømmernes
Leder for IT-sikkerhet

Denne saken har tidligere vært publisert i Sogn Avis.

Det er ikke nødvendigvis slik at alle tenåringer som ser for seg en karriere i IT-bransjen ønsker å ta en lengre utdannelse innen IT før de søker seg ut i arbeidslivet. Det er heller ikke nødvendig, fordi spekteret av arbeidsplasser innenfor IT-faget er enormt.

Sett fra bransjens ståsted så trenger vi både dem som kan bygge sammen komponenter, styre enkle PLS-systemer eller sette sammen datamaskiner, til dem som forsker langt nede i kryptografien og nanoteknologien. Fellesnevneren er imidlertid at alle bør skjønne de grunnleggende prinsippene rundt strøm, koding og nettverk.

Storfint besøk

Morgendagens vaktmestere skal for eksempel administrere smarte bygninger basert på samspillet mellom mennesker og teknologien, og på mange måter trene opp disse bygningenes evne til både å forutse når komponenter bør vedlikeholdes, når varmen bør skrus på automatisk i tråd med værvarselet og når det er behov for ulike former for lyssetting og ventilasjon.

Til disse oppgavene trenger man ikke nødvendigvis senior kompetanse med lang fartstid, så lenge den grunnleggende forståelsen for elektronikk, IT og styringssystemer er ivaretatt.

Når man behersker samspillet strøm, menneske og teknologi, er det erfaringen og interessen som peker veien videre innenfor IT bransjen.

Tidlig i mai hadde vi i Atea gleden av å få besøk av avdelingsleder Henry Helle og faglærerne Olav Arild Barsnes og Håvard Myrvang fra Dataelektronikerfaget ved Sogndal videregående skole. Bakgrunnen for møtet var at disse herrene ønsket å høre hva vi som jobber i IT-bransjen ser etter av grunnleggende kompetanse når vi søker etter lærlinger, trainees og lignende.

Høyt nivå

Representantene fra Sogn hadde selvfølgelig gjort et grundig forarbeid basert på stortingsmeldingen «IKT-sikkerhet – et felles ansvar». I tillegg hadde de fulgt med i media og fått med seg at myndighetene og IT-bransjen til stadighet løfter utfordringene knyttet til at Norge mangler IT-kompetanse – og enda viktigere – IT-sikkerhetskompetanse. Dette hadde de selvfølgelig også tatt høyde for i sin læreplan.

Selv om vi skjønte at man ved Dataelektronikerfaget på Sogndal videregående skole er tidlig ute med å forme studentene sine, så overasket det oss i Atea, samt representanten fra Cisco, hvor høyt nivået var og hvor stor bredde det er i de tekniske emnene disse elevene har i pensumplanen sin.

Vi var til gjengjeld ikke særlig overasket da vi fikk høre at samtlige av avgangsstudentene hvert år får lærlingplasser innenfor både privat- og offentlig sektor.

Kompetanseutvikling

Det vi helt tydelig var enige om i møtet er at god dialog om hva bransjen ser etter, kombinert med kursmateriell, foredragsholdere, tilgang til teknologi og utstyr fra ledende produsenter ville gi studentene både kompetanse og sertifiseringer IT-bransjen ser etter når vi velger ut kandidater.

Enhver produsent av både software og hardware tilbyr utdannelse og sertifisering på sine produkter, og således vil de som jobber innenfor fagfeltet alltid ha muligheten til å holde seg oppdatert og videreutvikle egen kompetanse.

Leif Sundsbø, som var Ciscos representant under møtet, fremmet at Cisco er en av disse. Med sitt Networking Academy har Cisco utdannet 9,2 millioner studenter i 180 land gjennom de siste 20 årene, ved å gi teknisk trening og mentorskap. Det å ha en Cisco CCNA-sertifisering er et kvalitetsstempel på at denne kandidaten både kan nettverk og evner å tilegne seg kunnskap.

Viktig arbeid

Under møtet snakket vi også mye om kvalitetssikring av kompetanse. Dersom det hadde eksistert et kurs i NSMs grunnprinsipper og sertifisering i disse i form av et sertifikat eller tilsvarende, så er det for eksempel noe som helt klart ville bli satt på læreplanen ved Dataelektronikerfaget. Produsentsertifiseringer, NSM-godkjenning og lignende vil gjøre det enklere å navigere både for studenter, studietilbydere og arbeidsgivere.

I tillegg til at møtet var hyggelig, og at vi lærte mye på begge sider av bordet, kunne vi alle oppsummere med at samarbeidet mellom den kommersielle IT-bransjen og utdanningsinstitusjonene er en enorm mulighet som vil gi gevinst for både studentene, skolene, IT-bransjen og ikke minst det norske samfunnet, som får flere og mer kompetente ressurser ut i det viktige arbeidet med å sikre Norge.


Er du opptatt av IT sikkerhet, følg meg gjerne på Twitter under @TTmmernes, der jeg daglig deler tanker meninger og hva som skjer i bransjen

 

//Thomas Tømmernes