03-10-2022

Det hjelper sjelden å kun være romantisk på Valentines

Sikkerhetsmåneden oktober er i gang, og alle som har en eller annen tilhørighet til IT-sikkerhetssfæren gleder seg til å hive seg med på toget, vifte med flagg og blåse i trompeter for harde livet. For i oktober da skal alle få høre sikkerhetsbudskapet.

Thomas Tømmernes

Dette innlegget var først på trykk i Compurterworld. 

Og dette er veldig bra for it-sikkerhet, der vi fortsatt har en lang vei å gå.

Men har virksomhetene fått ansatte som tenker mer sikkerhet? Investerer virksomhetsledere i bedre sikkerhetsløsninger? Og jobber de med intern opplæring? Jeg vet ikke. Det jeg derimot vet er at oppfølgningen etter aktiviteter og kontinuitet er det som gir effekt. Derfor bør sikkerhetsmåneden vær en perfekt mulighet for å kick-starte dette arbeidet

Alle 52 ukene i året

Hva er effekten? Grunnen til at jeg stiller spørsmålene, er fordi jeg ser at folk og virksomheter som er langt unna å tenke på sikkerhet, børster støv av fjorårets aktivitet fra oktober. De begynner å forhøre seg om hva de kan gjøre i samme måned i år.

Jeg kjenner jeg blir skikkelig trist. Sikkerhetsfokus utført en gang i året er bare helt feil i mine ører. Alle som har jobbet med opplæring, bygger sikkerhetskultur eller har holdt en teknisk løsning motstandsdyktig mot samtidstrusselbilde, vet at dette gjøres gjennom alle de 52 ukene i året. Alt annet blir et fåfengt forsøk på å «pynte på» for å kunne si at man har gjort noe, der effekten er i beste fall tvilsom.

I munnen på hverandre

La oss gå tilbake til alle organisasjoner, private og statlige aktører som snører på seg piggskoa, bytter batterier i roperten og spørre dem: Hva er budskapet du skal spre? Er dette noe som gagner sikkerheten og samfunnet? Skal vi snakke makro eller mikro, og ikke minst, skal vi sloss med hverandre om synlighet?

Eller skal vi fronte et budskap som hele it-sikkerhetsmiljøet i Norge, med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i spissen, er enige om? For klarer vi å kommunisere godt sammen, da kan oktober bli en fantastisk kick-start for mange virksomheter framover.

Må følges opp

Målet med sikkerhetsmåneden må jo være at samfunnet sitter i igjen med noe de kan ta med seg videre, for å gjøre egen og andres hverdag litt tryggere.

Jeg tenker at vi som er på veien med piggsko og trompeter alle de 365 dagene i året kan ta det litt roligere i oktober. For da vet vi at det er så mange andre som bidrar til at fokuset på sikkerhet er høyere enn normalt.

Vi bør forberede oss på å følge opp alle aktivitetene arrangert i oktober, slik at vi sikrer at dette ikke ble et engangs «stunt» kun forbeholt oktober. Inntil skrivelysten tar meg igjen, står jeg klar på startstreken fra oktober for å fortsette opplysningsarbeidet som er viktig alle dager av året.

Ønsker alle en fantastisk sikkerhetsmåned!