07-09-2021

Atea ble vinner av årets vekstpartner fra Palo Alto Networks

Hvert år deler Palo Alto Networks ut pris til den bedriften som kan vise til størst vekst.

Palo Alto vekstpris 2021

Bilde fra utdelingen av årets vekstpris hos Palo Alto Networks.

 

Bakgrunn for prisen er at Atea har investert i Palo Alto Networks med kompetanseøkning og salgsfokus, som har gitt IT-selskapet den klart største vekstraten i første kvartal. Alle fokuspartnere blir evaluert og man Palo Alto Networks ser på vekstpotensialet både på kort og lang sikt. Disse selskapene var nominert: OCD, Netsecurity AS, Data Equipment AS og Atea.

Atea har investert i betydelig kompetanseheving de siste to årene

Cato Evensen, adm. direktør i Palo Alto Networks Norge og Island, begrunner nominasjonen med at Atea har investert betydelig i kompetansebygging og kundeaktivitet. Dette har resultert i fantastiske tall, ikke bare i Norge, men også i nabolandene.

– Gode sikkerhetsløsninger krever god kompetanse. Derfor applauderer jeg Atea som har investert betydelig i kompetanseheving de siste to årene. Norge står ovenfor en ressursterk trusselaktør som gjør det utfordrende for bedrifter å høste de gevinstene som ligger i digitalisering og automasjon uten en tilpasset sikkerhetsløsning. Vår felles investering i Palo Alto Networks ecosystem, er essensielt for å gjøre dagen i dag tryggere enn dagen i går, sier Evensen. 

 

Atea har vokst med 400 prosent og tatt 150 ulike Palo Alto sertifiseringer. Kompetanseheving har vært en viktig del av et langsiktig arbeid.

– Det er svært gledelig og motiverende at dette gir resultater og vi er takknemlige over å motta denne prisen, sier Espen Skjøld, leder av InfoSec Øst som mottok prisen på vegne av Atea.