07-09-2018

Big Data er ikke den store greia lenger

I dag finnes det teknologier i alle fasetter, lokalt eller i sky, som løser de berømte 5 V-ene i Big Data.

En gruppe mennesker sitter på se på tegninger

Av Steinar Holmedahl

Akkurat nå , i disse digitaliseringstider, hvor powerpoints med pil, boks og buzzwords brukes ukritisk, og “Big Data” har blitt en fast stamgjest, er dette vår påstand. Fordi dette problemet er løst. I dag finnes det teknologier i alle fasetter, lokalt eller i sky, som løser de berømte 5 V-ene i Big Data. Man tar gjerne i bruk flere teknologier samtidig for å løse de ulike problemene vår tids data byr på. Vi kaller dette en dataplattform.I dag er det andre, mer eksotiske ord som dominerer hype-syklusen: Robotisering, AI, Deep Learning, Self-Serving Analytics, IoT etc.

Utfordringene ligger i bedriftskulturen

Og utfordringen ligger altså ikke lenger på den teknologiske siden, dette handler om folk. Det handler om kompetanse, vilje, evne, tankesett og bedriftskultur. Men selv om ny teknologi finnes og mange steder i verden er standarden, er dette dessverre ikke tilfelle de fleste steder her “hjemme på berget”. For nede på serverrommet står gamle legacy systemer og snurrer og går; databaser fylles opp, data lagres i siloer uten mulighet til å møte hverandre, data lagres ikke i det hele tatt, laptopvifter uler siden de nå må løpe 10 km all out på elitenivå, i stedet for den behagelige fredagsjoggen de ble designet for.

La oss ta en liten metafor for å forstå problemet.

Og utfordringen ligger altså ikke lenger på den teknologiske siden, dette handler om folk. Det handler om kompetanse, vilje, evne, tankesett og bedriftskultur.Men selv om ny teknologi finnes og mange steder i verden er standarden, er dette dessverre ikke tilfelle de fleste steder her "hjemme på berget". For nede på serverrommet står gamle legacy systemer og snurrer og går; databaser fylles opp, data lagres i siloer uten mulighet til å møte hverandre, data lagres ikke i det hele tatt, laptopvifter uler siden de nå må løpe 10 km all out på elitenivå, i stedet for den behagelige fredagsjoggen de ble designet for.

Du trøng itte kjøpe ei heil ku

Det er en liten metafor for å forstå problemet. For ordens skyld, vi snakker ikke om at du ikke får til å bruke robotgressklippere, eller å bruke epost fremfor faks. Vi snakker her f.eks. om en nyansatt Data Scientist som:

 

  • ikke får tak i kundedata fordi de ligger på en database hos en annen avdeling
  • ikke får tak i relevante datakilder fordi de er for komplekse til å lagres
  • ikke får åpnet porter for deling av data internt fordi det kanskje bryter mot utdaterte sikkerhetsrutiner, eller ingen vet hvordan det skal gjøres
  • ikke har et sted å kjøre prediksjonsmodeller for kundelojalitet 3 uker frem i tid fordi det krever 80 CPU’er og 1 TB minne og vil ikke bli ferdig tidsnok
  • ikke kan produksjonssette modellene sine og muliggjøre datadrevede besluttninger når det er overveiende sannsynlig at kundemassen kommer til å øke betraktelig de neste 3 uker

 

Det er på sin plass å sitere Eldar Vågan:

– Du trøng itte kjøpe ei heil ku, om du har løst på et glas mjølk en gang i blandt.

En av de store fordelene ny teknologi har gitt oss, er muligheten til horisontal skalering – start i det små, utvid ved behov. Big Data-problemet er løst – og ironisk nok kan man starte i det små, innenfor budsjetter og rammer. Sørg bare for at du har riktige folk. For du kommer ikke oppover med folk som vil bortover.