10-06-2018

Alle de kule gutta jobber med teknologi

Det er vel ikke kjønnet ditt som gjør deg teknologiinteressert? Når teknologi blir premissgiveren fremover er det vi, menneskene som skal forvalte den. Her trenger vi at alle er med.

Jenter ligger på gulvet og klikker på ipad

Denne saken var publisert i Haugesund Avis, hvor Tiril Fjeld er fast spaltist.

Det gledes! Ikke bare er det sommer og lyse kvelder, men for kort tid siden kom tallene fra Samordna Opptak, som viser at det er økning i kvinner blant årets søkere til IT-studier. Det er nå hele 24 prosent kvinner blant førstegangssøkere til studier i informasjonsteknologi og informatikk, en økning på nesten ti prosent fra bare noen år siden. I tillegg ser vi også en generell økning av søkere til de samme studiene. «Er dette viktig for meg?», vil kanskje noen av dere tenke. Jenter i IKT er så viktig at de har fått en egen, global FN-dag: 27. april markerte hele verden kampanjen #GirlsinICT for å få jenter til å velge jobber i IT-bransjen.

Et langsiktig arbeid der næringsliv og skole har jobbet målrettet med å vise at IT-studier ikke bare er for de som spiller dataspill hjemme i kjellerstua, ser endelig ut til å virke. Sett bort fra at det er bra med mangfold uansett hvilket yrke det gjelder, så er det også spesielt viktig innen teknologi. 

”Hvordan kan vi fortsatt holde trykket oppe for at denne utviklingen fortsetter?”

Utfordringen gjelder selv de beste i klassen. La meg gi et konkret eksempel. Da Apple, kjent for å være verdens mest innovative selskap, lanserte helseappen i 2014, skulle den la deg måle all statistikk du er interessert i: vekt, søvnmønster, hjerterytme og alkoholinntak. Kanskje Apple hadde lagt for mye vekt på å nå deres største brukergruppe, hvite menn? Den revolusjonerende appen ignorerte i hvert fall menstruasjon, en sentral del av reproduksjonssystemet for halve befolkningen. 
Det tok et helt år før Apples Healthkit ble oppdatert til å inkludere kvinneverdenens realiteter.

Nå står Norge overfor det digitale skiftet. Teknologien blir driveren for nye forretningsmodeller og nye måter å løse våre viktigste utfordringer fremover med hensyn til eldrebølgen, miljø og klima og urbanisering. Da er det viktig at vi har alle kjønn, aldre og ulik bakgrunn representert i kompetansen som skal løse disse utfordringene. Derfor angår mangfold oss alle. Hvordan kan vi fortsatt holde trykket oppe for at denne utviklingen fortsetter?

”Det tok et helt år før Apples Healthkit ble oppdatert til å inkludere kvinneverdenens realiteter.”

Foreldre må sette seg inn i hvilke muligheter som ligger i IT-studiene og hvilke jobber dette gir. Skolene må ha programmering (koding) på skolen som eget fag, eller tilgjengelig valgfag i det minste. Mangler skolene kompetanse? Da må det også inn i lærerutdanningen. 

Teknologi må inn i alle utdanningsløp, uavhengig av fag. Vi i næringslivet må selvsagt også bidra: IT-bransjen må bli enda bedre på å kommunisere ut mulighetene, hva de ulike jobbene er, og være i dialog med utdanningsinstitusjonene om dette. Her må vi samspille. Det haster for Norge. I overgangen fra oljesmurt nasjonalbudsjett er vi helt avhengig av digital kompetanse for å være den attraktive nasjonen vi ønsker å være, i førersetet for bærekraft og fortsatt velferd. 

I tillegg til digital kompetanse er det også andre ferdigheter som blir viktige i fremtidens jobber. Heldigvis, vil kanskje mange si. Med økt robotisering og kunstig intelligens på vei inn i våre bedrifter er også den sosiale kompetansen en viktig faktor.

”Vi må jobbe med sosial kompetanse i næringslivet og i skolen.”

World Economic Forum gir årlig ut en rapport om verdens menneskelige kapital. I 2017 inkluderte de også data fra nettstedet LinkedIn. LinkedIn er et verdensomspennende nettverk for å knytte kontakter forretnings- og jobbmessig. Nettstedet sitter derfor på enorme mengder data om hvilke kompetanser som etterspørres. Rapporten konkluderte med at digital og sosial kompetanse er de mest forespurte kompetansene, uavhengig av bransje og jobb. 

Dette gir mening for meg. Teknologi blir premissgiveren fremover, men det er oss mennesker som skal forvalte den! Vi skal sette den i sammenheng med det industrien trenger, komme med de myke verdiene, de varme hendene, de som skal forstå, oversette, og omgjøre teknologi til noe som gir mening for oss, og forretningsmessige fortrinn i næringslivet. Det er dette som skal gi innovasjon og utvikling og som kan hjelpe oss til å løse de utfordringene vi møter. 

Konklusjonen betyr også at vi må jobbe med sosial kompetanse i næringslivet og i skolen. Hvordan blir man god på å samarbeide og se nye løsninger? Hvordan stimulere til kreativitet og nysgjerrighet? Dette er ferdigheter vi må ha fokus på. Dette skiller oss fra maskinene.

Digitalisering gir uante muligheter for samarbeid på tvers av faggrupper, og de som lykkes med god samhandling, som ser muligheter og nye løsninger, blir ofte også organisasjonene som klarer å digitalisere og utnytte teknologien best. Skal du samarbeide, trenger man også å kunne lytte, kommunisere verbalt og skriftlig, og inneha en god dose empati. 

Mangfold gir oss et godt grunnlag for å skape sosial kompetanse. Derfor er det så gledelig å se økningen i kvinnelige søkere til it-studier. Sosial kompetanse bidrar til at de digitale løsningene gir verdi for oss. 
Gratulerer med dagen til alle it-interesserte jenter og kvinner, og til alle de som heier oss fremover!