Til hovedinnhald

Siste nytt

2021-12-20

Fjellvettreglene 8-9: Vend i tide eller søk ly – Hvorfor feiler datadrevet digital transformasjon?

Vi rykker tilbake til start, med årsaken til hvorfor fjellvettreglene ble til – som følge av ulykker og dødsfall i fjellet. Så hva i alle dager har disse å gjøre med datareisen, prosessen en organisasjon må gjennomgå for å bli mer datadrevet?

Malin  Eriksen Birkelund Malin Eriksen Birkelund
2021-12-19

Fjellvettreglene 4-7: Styring og navigasjon på datareisen

Malin  Eriksen Birkelund Malin Eriksen Birkelund
2021-12-14

Fjellvettreglene 1-3: Hvordan kan norske virksomheter benytte fjellvettreglene i datareisen? 

Malin  Eriksen Birkelund Malin Eriksen Birkelund
2020-12-02

Sensorer kan gi bedre luftkvalitet og informasjon til innbyggere i Gjøvik

2020-10-22

Når det gamle ikke er godt nok

Tord Glad Nordahl Tord Glad Nordahl
2020-07-09

Atea og Bertel O. Steen digitaliserer bilbransjen

2019-09-29

Fem tips for å lykkes med det digitale skiftet

Lars Iversen Lars Iversen
2019-02-19

Hvordan redusere kommunikasjonsgapet mellom forretning og IT

Tor Erik Longato Tjønneland Tor Erik Longato Tjønneland