2018-05-24

Høydepunkter fra Oslo Future Living - en konferanse om bærekraftige, smarte og fremtidsrettede byer

Nullutslippsby, selvkjørende biler, kunstig intelligens og byutvikling: Dette var bare noe av det som sto på agendaen under årets Oslo Future Living.

Caroline Svae Markedskoordinator

Hvordan skal Oslo bli en nullutslippsby i 2030?

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, fremhevet at Oslo skal være en attraktiv by, og for å få til det må det satses på bærekraftige og smarte løsninger. Av virkemidler nå og i framtiden ble det blant annet nevnt fossilfrie byggeplasser. Byggebransjen utfordret kommunen til å tilrettelegge for miljøbygg ved bruk av for eksempel naturkraft, gjennom støtteordninger og redusert eiendomsskatt. Alt som kan digitaliseres skal digitaliseres, og innbyggerne vil alltid stå i sentrum, var debattantene enige om.

Autonome kjøretøy

I fremtidens byer står også autonome kjøretøy sentralt. Forsker ved Transportøkonomisk Institutt, Jørgen Aarhaug, fortalte at selvkjørende biler vil kunne gi flere positive effekter for innbyggerne. For eksempel vil tiden du i dag bruker på å kjøre selv, kunne brukes til noe helt annet, og avstanden mellom hjem og jobb blir derfor mindre viktig. På den andre siden vil selvkjørende biler også kunne by på utfordringer. Transportbruken vil i de største byene øke drastisk, som igjen stiller krav til byenes eksisterende infrastruktur og veinett. Spørsmålet er derfor ikke om autonome kjøretøy vil bli tatt i bruk, men snarere hvordan det skal tas i bruk. Det er det ingen åpenbar løsning på i dag.

”Avstanden mellom hjem og jobb blir mindre viktig”

Bruk av kunstig intelligens innen byutvikling og smart city

Kunstig intelligens gir en rekke nye muligheter, også innenfor byutvikling og smart city, sa Heidi Scheie og David Daud fra Thingfarm AS. Med bruk av kunstig intelligens i byutvikling, kan blant annet skogbranner avdekkes, sykdommer predikeres, luft- og vannkvalitet kan overvåkes, og avfallshåndtering effektiviseres. I fremtiden vil roboter dessuten kunne fungere som rådgivere for byplanleggere. De kan skanne byområder og bruke denne dataen til å foreslå hvor mange veier, barnehager, butikker og annet som trengs i det aktuelle området på vesentlig kortere tid enn mennesket, basert på brukeres faktiske bevegelsesmønster.

”I fremtiden vil roboter kunne fungere som rådgivere for byplanleggere”

Verdens smarteste bygg på Haslelinje

I august 2020 flytter Atea inn i det som skal bli verdens smarteste bygg på Haslelinje. Administrerende direktør i Höegh Eiendom, Eirik Thrygg og produktsjef for IoT i Atea, Thomas Sjøberg understreket begge at smarte kontorbygg handler om at det skal være smart for menneskene som jobber der. Blant annet skal det utvikles en app hvor alt som kan gjøre arbeidsdagen enklere og mer miljøvennlig, skal styres fra. I appen vil ansatte blant annet finne adgangskort, reservasjon av arbeidsplass, møterom og bil, bestilling av mat, finne kollegaer og regulering av lysstyrken gjennom en personlig energiprofil.

– Vi knytter teknologien og menneskene sammen. Vanskeligere er det ikke, oppsummerte Sjøberg.