2019-02-18

Direktøren inspirert av Formel 1

– For å utvikle deg, bør du tenke som en idrettsutøver. Sett deg små og konkrete delmål. Ved å forstå hvilke detaljer som gir resultater, vil du kunne bli best i alt, sier direktør for Ateas forretningsutvikling, Bjørn Haraldseth.

Caroline Svae
Caroline Svae Markedskoordinator

Utdanning og yrkesbakgrunn:

Jeg er utdannet innen økonomi og ledelse fra Forsvaret og BI. Etter endte studier, førte tilfeldigheter til at jeg startet som selger i Kodak. Siden jeg alltid har søkt ansvar og lederskap, har yrkeslivet mitt også vært preget av ulike lederposisjoner. Mye av min yrkesbakgrunn har vært tilfeldig; alt fra hvilke jobber jeg har fått, til sjefene jeg har hatt, og mulighetene jeg har valgt å gripe.

Beskriv din nøkkelkompetanse:

Jeg liker å tro at jeg er god på å se helhet og sammenhenger, og på å drive meg selv og andre fremover. Faglig sett vil jeg si min nøkkelkompetanse ligger i salg og forhandlinger, noe jeg ofte får bruk for uavhengig av rolle.

”Jeg lærer ved å søke mot det ukjente”

Dersom du kunne valgt på nytt, hvilke fag/studier ville du valgt?

Jeg hadde nok valgt de samme fagene på nytt, men jeg skulle gjerne tatt hele – eller deler av utdannelsen i utlandet. En utdannelse i retning av dataanalytiker og UX-designer er allikevel noe jeg hadde vurdert dersom jeg skulle ha valgt på nytt i dag. Det er roller som jeg tror gir rom for påvirkning, slik en økonomibakgrunn ga tidligere.

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

Jeg er nysgjerrig av natur, og leser eller spør når det er noe jeg vil vite mer om. I Atea er det mange inspirerende og kunnskapsrike folk som jeg lærer av gjennom å lytte og spørre. Jeg lærer også ved å søke mot det ukjente. Ateas mobilsatsning har vært en slik læringsmulighet. Jeg kunne en del om telefoni fra før, men å bygge en satsing opp fra «null» var en mulighet til å utvikle meg som jeg måtte ta.

Ellers henter jeg inspirasjon fra idretten; man må forsterke sine styrker og identifisere hva man må bli bedre på å jobbe med gjennom enkeltelementer. En inspirator for meg har vært Jackie Stewart, tidligere verdensmester i Formel 1. Han var skolesvak og lærte sakte. Hans løsning var å bruke tid på å sette seg små mål ved forstå hvilke detaljer som gir resultater, for så å øve på hver detalj for seg og automatisere disse. Til slutt blir man best i alt. I bilkjøring vurderte han at det å bremse på til rett tid, på riktig måte og å treffe svingen riktig var det viktigste. Han øvde på dette hver for seg og da han ikke lenger behøvde å tenke på handlingene kjørte han fortest. For meg betyr dette at jeg må forstå hva som skal til for å nå målet og jobbe hardt med det, så kommer resultater «av seg selv».

”Å bygge en satsing opp fra «null» var en mulighet til å utvikle meg som jeg måtte ta”

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Jeg tror vi kommer til å oppleve store endringer de nærmeste årene. Mye av det vi hjelper kundene med i dag, vil ikke være nødvendig i fremtiden fordi kundene blir mer selvhjulpne. Internett som oppslagsverktøy har bidratt til dette. Det er en positiv trend i mine øyne, fordi vi kan frigjøre tid til hjelpe kunder med mer komplekse utfordringer. Som for eksempel hvordan våre kunder kan bruke teknologi til å lykkes mot sine kunder, eller hjelpe dem med å se sammenhengene og mulighetene som oppstår med morgendagens uendelig rike tilgang på data.