2016-10-09

Har kommunene råd til å la være?

Atea Community: Hvordan kan den varslede eldrebølgen løses til det beste for enkeltmennesket, og la dem bo trygt, godt og lenger hjemme fremfor å havne på institusjon, som det blir stadig færre av og som vil være for de som trenger det mest?

Hvordan skal vi tilrettelegge for at eldre og trengende kan leve trygt og godt i hjemme sine så lenge de ønsker – som både vil lette kommuneøkonomien og ressursbruken?

Megatrendene har allerede inntruffet

Det har vært snakk om eldrebølgen i mange år, og nå har den inntruffet. Heldigvis klarer de fleste eldre seg selv, men mange trenger også tilretteleggelse for et godt liv i hjemmet.

- Eldrebølgen som slår inn er stor, og behovet for tilretteleggelse for et godt liv i hjemmet må påbegynnes tidlig, både i forhold til nye tjenester og det teknologiske, forteller Jan Holm, kommersiell leder i Sensio og daglig leder i datterselskapet Safemate, et norsk ledende selskap innen trygghetsteknologi og -løsninger.

Det er og vil bli et enda større underskudd av kvalifisert helse og pleiepersonell i hele den vestlige verden. Det må jobbes for å utdanne flere mer effektivt, samt effektivisere tjenestene så tiden brukes der det virkelig er behov. Ikke som det gjerne skjer i dag, hvor hjemmetjenesten bruker tid på unødige oppgaver.

Utfordringen er at det er den enkelte kommune som må ta ansvar for de eldre. I dag koster det rundt 1 million for én eldre person per år på institusjon. Legger man til rette for samme tjeneste og opplevelse i hjemmet, vil regnestykket være vesentlig mindre.

- Får man inn teknologi i boligene, deriblant noe så enkelt som en trygghetsalarm, kan den sørge for at eldre og trengende får den tryggheten de trenger hjemme. Klarer man å bygge et velferdshjem for den eldre, vil det kanskje bare koste 10 prosent av dagens institusjonspris. Begynner man med å forlenge botiden for de minst trengende – som utgjør den største andelen, vil man spare kommunene for store penger og gi et bedre tilbud til den enkelte, sier Holm.

En annen utfordring er at det tar tid for den enkelte kommune å skaffe seg kunnskap om hvordan de skal velge løsninger og hva som er best for å dekke de eldre sine behov. Men de enorme besparelsene og effektiviseringsgevinstene i velferdsteknologi bør gjøre at man komme raskt i gang og initiere på å gi bedre velferdstilbud i enkelte kommuner.

Bekle hjemmet med mer intelligent teknologi

I kontrast til mange andre land, flyttes mange eldre i Norge til institusjoner. Det er kostbart og institusjonene har kapasitet-begrensninger. Med tilrettelagte løsninger og effektiv ressursbruk forlenger man tiden de eldre kan bo hjemme.

Å bekle hjemmet med mer intelligent teknologi som lærer seg bruks- og livsrytmen i hjemmet og som melder om avvik er enkle hjelpemiddel og tiltak. Teknologien er ikke selve målet, men den skaper denne muligheten. Man må sørge for optimal bruk og flyt av de ressursene som skal ut til hjemmene, systemet må settes på riktig måte og riktig person må bli varslet til riktig situasjon. Gjelder det å endre TV-kanal, kan familiemedlem varsles. Gjelder det medisinering og behandling, varsles sykepleiere.

Sensio, moderselskapet til Safemate, leverer løsninger på velferdsteknologiplattform for å effektivisere institusjoner og sykehjem, hvor målet er å jobbe for mer tid til omsorg, som også er hovedbudskapet ut til markedet.

- Sensio er i dag den ledende leverandøren av velferdsteknologiske løsninger hvor man tilbyr ende til ende-løsninger som løser behovene innenfor institusjon, sykehjem, og bolig. Fredrikstad, Oslo, Tromsø, Bodø er blant kommunene som i dag bruker løsninger fra Sensio, forteller Holm.

Safemate leverer lokalisering og sporingsteknologi for eldre, demente og trengende som har behov for tilrettelagte løsninger for å bo hjemme.

- Det handler om å sy alt dette godt sammen. Min far bor hjemme, men sirkulerer i hjemmetjenesten, og er jevnlig på sykehus – han er inne på flere arena. Disse tingene må spille sammen.

Safemate ble i sommer valgt som leverandør i det mye omtalte Trondheimsanbudet som ble pekt ut av Direktoratet for eHelse til å ta en ledende rolle innen sporings- og lokaliseringsteknologi. I dette anbudet inngår Tromsø, Trondheim, Bergen, Drammen, Larvik og Skien med flere.

- Det overordnede målet er å bygge opp en velferdsløsning så man kan bo lengst mulig hjemme. Det er ikke nok plass og penger til å tilby plass til alle på institusjoner. Det er et mer verdig liv for enkeltmenneske å bo hjemme så lenge som mulig fremfor institusjon. Dette er felles for både den eldre og pårørende, sier Holm.

Vil du høre mer om den lenge varslede eldrebølgen, utfordringene den fører med seg i forhold til hender og ressurser og hvordan man kan løse det? Få med deg Jan Holm sitt foredrag under Atea Community.