Laks teknologi datafangst analyse innsikt Havbruk

Havbruk

Smart bruk av teknologi innenfor havbruk kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje i tiden som kommer. Mye av dette handler om å ta full kontroll på datakjeden i hvert ledd av produksjonen – her kommer Atea inn i bildet. Vi kan bistå med automatisering og digitalisering av både små og store prosesser som vil kunne gi din bedrift en enorm besparelse i form av ressursbruk og kunne bidra til å opprettholde en sunn laksebestand med mindre svinn av biomasse.

Hva er Havbruksteknologi?

For oss i Atea betyr havbruksteknologi at næringen utnytter mulighetene som ligger i digitalisering. Næringen får i dag mye kritikk, berettiget vil noen si, for manglende fiskevelferd og negativ miljøpåvirkning. Det er her teknologi vil spille en avgjørende rolle. Ved å benytte en overordnet plattform, kan aktørene i næringen på alvor utnytte potensialet som ligger i analyse av stordata, maskinlæring (AI) og objektgjenkjenning. Ved å bli enige om å standardisere strukturen på datainnsamlingen vil næringen få maksimal effekt av den innsikten ny teknologi gir om egen virksomhet, samt radikalt forenkle kommunikasjonen med myndighetene. Ved å utnytte kraften i teknologien oppnår havbruksnæringen økt lønnsomhet, bedre fiskevelferd og bedre miljø. Forbrukere verden over vil kjenne seg trygge på at norsk laks lever gode, bærekraftige liv.

Trond Henriksen
Leder, Strategi og Teknologi

Den digitale laksereisen

Vi tror at teknologien som behøves for å ta kontroll over verdikjeden allerede eksisterer. Her handler det om å ta i bruk den rette teknologien og få den til å prate sammen på en smart måte som gir reell verdi for deg som jobber i næringen. Dette kaller vi i Atea den digitale laksereisen – og vi tar gjerne en prat om hvordan den kan tilpasses og gagne din bedrift.

IoT og sensorikk vil gi unik innsikt om forholdene fisken lever under, og hvordan nærmiljøet påvirkes av driften. Koblet til rapportering under FISHWELL standarden, kan man dokumentere fiskevelferd og miljøpåvirkning. Når dette kobles opp mot all tilgjengelig data, kan vi også forutsi hvor mye laks som lever på anlegget.

En underliggende teknologiplattform får eksisterende systemer til å prate sammen, og gir et unikt innsiktsbilde i egen virksomhet. Installeres maskinsyn og maskinlæring kan man forutse hendelser i driften.

Hvordan komme i gang med ny teknologi?

Man skal ikke ta i bruk ny teknologi bare for å være først ute, men for å ta kontroll over virksomheten, øke verdiskapningen og se reelle endringer i hvordan bedriftens kan utnytte teknologien som allerede eksisterer. Dette er en videreutvikling av vår velferdstankegang, det handler om laksens velferd. Hvordan kan vi effektivt ha kontroll over vår dyrevelferd, forutsi når vi vil støte på problemer, eller når lakselusen kommer? Dette kan bidra med besparelser på flere milliarder i året i havbruksnæringen.

​Atea samarbeider aktivt med de fremste leverandørene innenfor teknologibransjen og jobber hver dag med å digitalisere og bygge fremtidens Norge sammen med våre samarbeidspartnere.

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi lagrer dine data i våre systemer.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer