Til forsiden

Customer eXperience

En kundeopplevelse utenom det vanlige

Ateas visjon er å skape «The Place to Be» for våre kunder, og det hele starter med ett godt partnerskap. Det er vanskelig å spå hva som kommer i fremtiden, men det vi vet er at den bringer uendelige muligheter. 

Målet med Customer Success Management er å skape og ivareta fornøyde kunder, som utnytter mulighetene i teknologien til å understøtte egen forretning og forretningsmål. Vi vil sikre at du som kunde får mest mulig verdi ut av teknologi-investeringene dine.

Ved å følge et metodisk rammeverk, der en suksessplan legges til grunn, sikrer vi en optimal adopsjonsreise.

”En kundeopplevelse kan defineres som summen av alle inntrykk og erfaringer en kunde har av en leverandør av produkter og tjenester gjennom hele relasjonen med denne leverandøren, eller det kan være en enkelt hendelse som utgjør hele den totale opplevelsen.”

Kundereisen

Hvordan er opplevelsen av det å være kunde i Atea? En opplevelse er individuell, styres av emosjoner og kan være kompleks.

Vårt Customer eXperience (CX) Team har ansvar for den enkelte kunde og deres kundereise. Vi lytter, er oppmerksomme på utfordringer og hindringer, ser potensialet i eksisterende teknologi og gir god oversikt over dagens situasjon.

Du som kunde vil til enhver tid få den beste rådgivningen og bli godt ivaretatt under hele kundereisen. Det er på denne måten vi skaper kundeopplevelser utenom det vanlige.

Suksessplanen

Det viktigste verktøyet vårt er suksessplanen. Den utarbeides sammen med deg som kunde for å sikre at vi jobber mot de riktige forretningsmålene. Sammen skaper vi også presise delmål og tydelige måleparametre (KPIer). Suksessplanen er dynamisk og kan endres underveis. Din CSM sikrer fremdrift ved hjelp av jevnlige statusmøter hvor målene i suksessplanen er hovedagenda.

Teamet

Vårt CX Team er ett godt forankret nasjonalt team med spydspisser ut i regionene. Det betyr at vi har kjernen vår sentralt i organisasjonen, i tillegg til at vi er godt representert ute der hvor kundene våre er. Vi tilbyr skreddersydde tjenester som hele tiden fokuserer på det som er det viktigste, business outcome.

Teamet består av erfarne og sertifiserte Customer Success Managere, Customer Success Spesialister, Renewal Managere, EA- og Innsiktspesialister.

Som CX- kunde i Atea får man en dedikert CSM som er ansvarlig for implementering, adopsjon og optimaliseringen av løsningen. CSM-en vil også informere om, og tilrettelegge for, en optimal lisensieringsløsning. CSM-en har ett stort apparat i ryggen som bistår med spesialkompetanse innen forvaltning, innsikt, lisens- og strategisk/ teknisk rådgivning. Å orkestrere samspillet mellom de forskjellige fagekspertene og sette i posisjon til riktig tid er en kritisk del av jobben.

cisco sertifisering

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.