01-03-2022

Informasjon om krigen i Ukraina

Atea følger utviklingen i Ukraina med stor bekymring. Vi jobber kontinuerlig med informasjonsinnhenting, analyse og tiltak for å påse at vi er i forkant ved eventuelle konsekvenser for våre kunder og Atea.

Illustrasjon av det ukrainske flagget

Oppdatert 13. mars 2022.

Det er uvirkelige bilder og nyheter vi får servert fra Ukraina. Det militære angrepet har fått dramatiske konsekvenser for innbyggerne, og våre tanker er med befolkningen som er i en svært krevende situasjon.

Atea har ingen i eierinteresser fra Russland eller Hviterussland, dette gjelder for Atea og Ateas selskapsstruktur i sin helhet. Vi er i prosess med våre hovedsamarbeidspartnere for å gjennomføre kartlegging med fokus på eierstruktur, for å sikre at transaksjoner eller leveranser til russisk og hviterussiske parter ikke blir utført.

Leveringssituasjonen

Leveringstiden for IT-utstyr som ikke er på lager er forventet å bli lengre som en følge av krigen i Ukraina. Økt etterspørsel etter skipsfrakttjenester fra Kina og flyforbud over Russland gjør at transporttiden jevnt over blir lengre. Vi er i nær dialog med våre leverandører og følger utviklingen tett for å holde oss oppdatert. Varer som er på lager påvirkes ikke av dette.

Driftstjenester for våre kunder

Vi følger det digitale risikobildet tett over hele verden, og har iverksatt økt beredskap med blant annet intensivert overvåking. Vi har systemer som fanger opp unormal trafikk og responderer umiddelbart. Vi har også beredskapsplaner som iverksettes ved behov.

En skjerpet digital sikkerhetssituasjon

Det er en skjerpet sikkerhetssituasjon i verden. Det gjør at vi oppfordrer alle våre kunder til økt årvåkenhet. Den samme oppfordringen har også Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Justis- og beredskapsdepartementet til alle bedrifter.

Allerede før det militære angrepet på Ukraina, så våre nasjonale sikkerhetsmyndigheter økende trusselaktivitet i Norge i cyberdomenet. Både fra statlige aktører og kriminell. Når sikkerhetssituasjonen i Europa forverres, så øker også risikoen. Det krever at vi alle tar noen ekstra forhåndsregler. 

Har du en kritisk hendelse som må løses her og nå? Ring 03060 og be om IRT.Prioriterte tiltak fra NSM

NSM har utarbeidet en liste over prioriterte tiltak for en skjerpet sikkerhetssituasjon. 
Disse områdene anbefaler vi at virksomheter gjør en vurdering av:

  • Kartlegging av systemer
  • Sårbarhetsflater
  • Sikkerhetskopier
  • Identiteter og tilganger
  • Sikkerhetsovervåkning
  • Årvåkenhet blant ansatte
  • Håndtering av hendelser
  • Verdikjeder og tjenesteutsetting


Andre råd og ressurser:

Skulle du ha spørsmål eller ønsker råd. Ikke nøl med å ta kontakt med våre sikkerhetseksperter.

Har du en kritisk hendelse som må løses her og nå? Ring 03060 og be om IRT.


Denne siden vil oppdateres når det foreligger ny informasjon.