08-10-2016

Er din bedrift rustet for digitalalderen?

En stadig digitalisering av samfunnet har reist spørsmål om norske lederes teknologikompetanse. Der kritikerne tegner et dystert bilde av situasjonen mener jeg det er viktig å være nyansert.

Mann i gul vest og headset i møte på PC

Hver dag utvikles måter å løse oppgaver på og tilfredsstille menneskers behov gjennom ny teknologi. Denne utviklingen tvinger frem en omstilling i en rekke bransjer. En omstilling som gjør at ledere må vise digital endringsvilje. 

Atea heier på de personene og miljøene som tørr og som klarer å navigere i det nye digitale landskapet. Derfor skal vi i år, for første gang, dele ut prisen årets digitaliseringsleder. Vi ønsker å løfte frem de ildsjelene som har utvist stødig lederskap gjennom et tydelig utviklingsfokus og som har tilrettelagt for nye og smartere måter å jobbe på digitalt. Ledere som inspirerer sine medarbeidere til å utnytte mulighetene i ny teknologi. Fordi fremtiden er digital. Med alt fra velferdsteknologi, til robotisering og bosetting på Mars. 

Den vanskelige omstillingen 

Flere og flere ledere har fått en mer offensiv tilnærming til det digitale, og leter stadig etter nye måter å løfte sin virksomhet på, både internt og eksternt. Disse lederne er de flinkeste elevene i klassen og de fortjener ros. Men det er også viktig å engasjere de som ikke er like gode, de som trenger drahjelp for å ta sats på endringsprosesser. Løsningen her er ikke å kritisere, men å inspirere slik at også de blir rustet til å være relevante og konkurransedyktige i fremtiden.

Det å ta stilling til økende grad av digitalisering og omstilling vil bety ulike ting for forskjellige virksomheter. Rørleggerbedriften på hjørnet vil ikke forholde seg til innovasjon på samme måte som et stort multinasjonalt selskap, men felles for dem er at endringer vil skje. Og det vil skje fort. Derfor må man som bedriftsleder se seg i speilet og stille spørsmålet: Hva betyr dette for meg og min virksomhet? Hva kan jeg gjøre for å henge med? Hvor kan jeg innhente kompetanse og kunnskap for å fortsette å være relevant? Finner man svarene blir det lettere å sette handling foran ord.  

Ledelse 2.0 handler om digital problemløsning

Å være rustet som leder for den digitale fremtiden handler i stor grad om å se på teknologien som et hjelpemiddel som kan løse problemer; innad i virksomheten, for egne brukere og for samfunnet som helhet.

Da Satya Nadella, CEO i Microsoft, nylig forklarte selskapets visjon for kunstig intelligens, handlet det nettopp om å utnytte teknologiens mulighetene for å skape en bedre hverdag for mennesker flest. Blant annet gjennom et samarbeid med Volvo hvor dataanalyse av sjåførers ansikt skal bedre trafikksikkerhet ved å oppdage trøtthet eller dårlig konsentrasjon. Slike utradisjonelle samarbeid er bevisførsel på en voksende teknologioptimisme, der teknologi og problemløsning på tvers av sektorer kan bidra til en positiv utvikling i samfunnet.

Ta lærdom av start-ups og gründermiljø

For mange er innovasjonsbegrepet skremmende. Frykten for ikke å lykkes er stor og investeringen kan virke høy. Jeg tenker at innovasjon ikke primært handler om langtekkelige prosesser og millioninvesteringer. Det handler om å gjøre det man er god på enda bedre – ved hjelp av mulighetene ny teknologi tilbyr.

Jeg mener at norske ledere i langt større grad enn i dag, bør hente inspirasjon fra oppstartsmiljøer, hvor nysgjerrighet og teknologi er drivere for utvikling og fremtidig verdiskapning. Se på Norges største inkubator StartUpLab eller gründerkollektivet MESH. Der snakkes det ikke om hva Norge skal leve av etter oljen. Det skapes hver dag. Ved å ta pulsen på den teknologiske utviklingen er disse arenaene et springbrett for fremtidens løsninger der en fremoverlent holdning kan være nøkkelen til å se muligheter der andre ser utfordringer. Klarer man som leder å inspireres av denne holdningen vil ikke digitalalderens utfordringer lenger være et hinder for utvikling, men en inngangsbillett til fremtidens arbeidsmarked.