12-03-2017

Det frie valg – la de ansatte selv bestemme

For kontorjobber er arbeidsverktøyet viktig. Med «Det Frie Valg» får de ansatte selv velge utstyret de vil jobbe med.

Kvinne jobber på PC på grønt gress

Verdens smarttelefon-brukere er delt i to leirer. Apple-tilhengere snakker om design, gode brukergrensesnitt og en trygg pakkeløsning. Android-brukere trekker frem frihet til folket, tilpassede løsninger, større minnekort og ofte bedre pris. I IT-selskapet Atea kan du jo bare gjette hvor mange meninger det er om teknologisk utstyr. Samtidig tror vi på mangfold, også på dette feltet. Vi kaller dette «Det Frie Valg» (DFV).

«Det Frie Valg»

I 2013 ble jeg ansatt i Atea Norge med ansvar for å innføre DFV internt. Vi brukte denne løsningen med suksess i fire år. Nå vil jeg dele noen av høydepunktene vi har hatt så langt.

La meg begynne med å fortelle hva DFV innebærer:

Mange medarbeidere ønsker ofte et annet arbeidsverktøy (PC/mobil/nettbrett) enn det arbeidsgiver tilbyr som standard. Samtidig oppgir mange virksomheter at intern drift, support og administrasjon av de ulike enhetene legger unødvendige beslag på interne ressurser.  

Nettopp på grunn av dette vil mange arbeidsgivere standardisere arbeidsverktøy, noe som betyr et begrenset utvalg for medarbeideren. Dette er ofte kilde til mye frustrasjon, særlig fordi vi som forbrukere ellers i hverdagen opplever en stadig økende frihet til å velge tjenester og produkter. Hvorfor skal ikke ansatte benytte arbeidsverktøyet de selv foretrekker?

På bakgrunn av disse behovene har Atea etablert DFV. Løsningen gjør at arbeidsgivere kan møte ansattes forventninger uten å bruke ekstra interne ressurser på administrasjon.   

Kostnadskontroll

Vi har ikke fått økte PC- og mobilkostnader etter innføringen av DFV. Dette er fordi den ansatte får ett alternativ og må legge til en liten egenandel om han eller hun ønsker annet utstyr enn det bedriften tilbyr som standard.

Effektivisering

Virksomheten slipper administrasjon og forvaltning av IT-utstyr

Da jeg begynte i Atea var vi to heltidsressurser som jobbet med å håndtere utstyr til ansatte i Atea. I dag går bare halvparten av arbeidstiden min bort til å ordne med teknologisk ansattutstyr. Vi har med andre ord spart 1,5 årsverk ved hjelp av DFV.

For at dette skal gå knirkefritt har vi dessuten fått god hjelp av Atea Logistics, som forbereder maskiner til bruk med image, tyverimerke og asset tag for oss.  

Mer fornøyde ansatte

Når våre ansatte får velge utstyret de ønsker å bruke i arbeidshverdagen, blir de mer fornøyde og tar også et større eierskap over eget utstyr. Vi har tydelig sett på våre undersøkelser hos de ansatte at de er mer fornøyde enn før innføringen av frie valg.

Tips om du er interessert i «Det Frie Valg»

DFV er en løsning som skreddersys til deg som kunde. Du velger selv hvilket utstyr du ønsker tilby de ansatte, hva som skal være «gratis» og hva som skal være egenandel for den ansatte. Portalen er veldig enkel å administrere.

Det som er veldig viktig er at du har tydelige retningslinjer beskrevet på portalen som handler om håndtering av klienter (mobil/nettbrett/PC/tilbehør) som forteller om bindingstid, hva som skjer dersom noe skulle gå i stykker, utkjøpspriser og så videre.

Vi i Atea deler gjerne våre retningslinjer og hjelper deg med å skrive egne tydelige retningslinjer. Ønsker du hjelp med dette?