2016-09-05

- Derfor valgte jeg Atea

I store deler av karrieren har Michael Jacobs (48) arbeidet for amerikanske selskaper. Det kunne han gjerne ha fortsatt med, hadde det ikke vært for et høyt ønske om å kunne påvirke og bidra i enda større grad i digitaliseringen av Norge.

Eline Furuseth Kommunikasjonsrådgiver i Atea

- Det at jeg kan se tilbake på over tjue år i amerikanske selskaper startet egentlig ved en tilfeldighet.

Etter endt studietid ved California Lutheran University i USA fikk Michael tilbud om en stilling i Kodak. Han takket ja, og med det fikk han sitt første møte med et amerikansk selskap. Tiden og erfaringene derfra førte til en fascinasjon for denne typen selskaper.

- Måten de drives på; kunden i fokus, endringsvilligheten, vekstambisjonene, kompetanseutviklingen, flinke på salg og marked, samt dyktige medarbeidere. Jeg er selv utålmodig av natur og trives med at det skjer ting, samtidig som jeg er svært opptatt av tett kundeoppfølging og utvikling av ansatte. Det var derfor kanskje ikke så rart at jeg lot meg begeistre?

Det er flere forskjeller mellom å drive et amerikansk selskap i Norge og å drive Atea i Norge. Michael utdyper:

- Som administrerende direktør i amerikanske selskaper i Norge har du ansvaret for gass og brems, men ikke rattet. Vi kunne ikke beslutte noe om hvilken retning vi skulle ta, men heller eksekvere og implementere planene som ble lagt på en best mulig måte. I Atea i Norge er situasjonen en annen; her får vi også holde i rattet og bestemme retning!

Valget om å gå til Atea
Ønsket om å kunne være med på å påvirke i enda større grad, var en av hovedårsakene til at Michael lot seg interessere av jobbtilbudet som administrerende direktør i Atea. En annen betydelig trigger var at Norge hadde behov for å gå nye veier. Timingen var dermed god.

- Norge er på topp fire når det gjelder privat bruk av teknologi. Derimot ligger vi på 18. plass når vi ser på bruken i bedriftsmarkedet og offentlig sektor (E24, 06.07.16). Og vi sakker akterut. Vi adopterer teknologien veldig enkelt hjemme, men situasjonen er en helt annen på arbeidsplassene. Derfor må offentlig sektor digitaliseres og vi må bli mer innovative og bruke teknologien på en annen måte internt i bedriften for å skape konkurransefortrinn.

Utover det faktum at Atea i Norge trengte drahjelp, formidlet Steinar (Sønsteby, red. anm.) til Michael at Atea skulle bygge Norge med IT. Det appellerte.

- Veldig enkelt å si, men desto vanskeligere å utføre i praksis. Jeg spurte meg selv om Atea har det som skal til, og konkluderte med at; er det noen som kan klare dette, så er det Atea. Det å få muligheten til å være med på denne reisen er utrolig spennende og jeg føler meg privilegert som får være med.

Ledelsesfilosofien
Dermed ble det overgang fra en topplederstilling til en annen. Michael kan se tilbake på mange år som leder og han har en klar og tydelig ledelsesfilosofi:

- Det er fem elementer jeg mener må være til stede for å kunne være en god leder:

  • Ha et brennende engasjement. Du bør ha en genuin interesse for det du holder på med. Dette smitter og gir positiv effekt både for deg selv og de rundt deg. Derfor bør ukens beste dag være mandag, for da har du fem dager mer på jobb å glede deg til.
  • Sette hårete, ambisiøse mål. Hvis det er behagelig å vokse fem prosent, legg en plan for å klare å vokse ti prosent. Det er utfordrende og krever at du må tenke annerledes, men det er mye morsommere å ha noe å strekke seg etter.
  • Tøffe prioriteringer. Det er mange som tenker at de skal rekke over alt, men resultatet blir fort kvantitet fremfor kvalitet. Derfor bør selskapet velge ut noen ting man skal bli svært god på. Slik blir det også enklere å vite hvor det bør bygges kompetanse, og unngå å bli irrelevante.
  • Ha det gøy på jobb. For å utføre en god jobb, må du trives og ha det gøy på jobb! Latter, lek og moro må med for å krydre hverdagen.
  • Sette det rette laget. Ha riktige folk på rett plass som følger utviklingen og de ambisiøse målene. Ha i bakhodet at menneskene på laget ikke bare skal ha en kompetanse som passer til stillingene i dag, men også om tre år. For å komme dit du ønsker, må arbeidet starte nå.

Hva tenker du da om rekruttering?

- Jeg har sterk tro på en diversifisert organisasjon; menn, kvinner, unge, eldre, med ulik bakgrunn, erfaring og nasjonalitet. Dette gir organisasjonen dybde og bredde, og vi får ulike perspektiver på hvordan oppgaver kan løses og hvordan organisasjonen kan utvikles. Det er også viktig å hente inn yngre talenter som kan være med å utvikle organisasjonen i fremtiden, svært gjerne direkte fra skolebenken. Deres engasjement og iver, sammen med erfaringen vi har i organisasjonen, utgjør en flott kombinasjon.

Omvendt mentorskap
Michaels lederstil har endret seg underveis. I Microsoft kjørte han et prosjekt han med liten sannsynlighet ville tenkt var en god idé i starten av lederkarrieren. ”Reverse mentoring” gikk ut på å snu mentorskapet. Magnus Svorstøl Lie (29) var Michaels mentor og coachet han i hvordan selskapet burde drives, sett fra Magnus sitt ståsted.

- Dette var fascinerende! Et par av tingene vi gjorde sammen var å endre hele agendaen på ledersamlingene i Microsoft, samt å gi traineene ansvaret for kick off-et i 2015. Tilbakemeldingene i etterkant var at det kick off-et var det beste som hadde vært arrangert i Microsoft.

Prosjektet førte til at Michael både endret og utviklet seg som leder. Nå er han av den oppfatningen at den yngre generasjonen har betydelig kunnskap om teknologi, utvikling og hva unge arbeidstakere er opptatt av i dag.

- Da jeg begynte med ledelse tenkte jeg at jeg måtte være den med mest kunnskap, siden det var jeg som skulle lede an. I dag er tankesettet et helt annet. Bruk den yngre generasjonen til å bli smartere! De kan mye vi ikke kan så godt, så hvorfor ikke lære av og bli utfordret av dem?

The Place to Be – også i 2018
I Atea står organisasjonskulturen sterkt. Hva mener du er aller viktigst for å opprettholde denne fremover?

- Steinar (Sønsteby, red. anm.) har lagt et utrolig godt fundament for Atea. Det er en fantastisk kultur her hvor folk er stolte og trives på jobb. Visjonen vår, ”The Place to Be”, er et flott utgangspunkt å bygge videre på. På toppen av dette, skal vi ha en klar og tydelig målsetning om hvor vi skal være i 2018, ta de tøffe valgene og ha klare prioriteringer slik at vi kan levere på våre kunders forventninger. Da er vi på rett vei.

En artikkel i Dagens Næringsliv (22.05.2016) bringer på bordet at IT-avdelingene er under press: Syv av ti IT-sjefer tror ikke deres egne avdelinger er rustet for fremtidens IT-behov. Dette ønsker Michael at Atea gjør noe med.

- Vi skal være brobyggeren som hjelper til med å koble sammen forretningsledelse og IT-ledelse hos våre kunder. Hvis vi kan forstå våre kunders forretningsbehov og koble det med mulighetene teknologien gir, vil Atea bli kundens foretrukne rådgiver. Dette er en unik posisjon å ha!

Hva vil prege hvor Atea om tre år, i 2018?

- Først og fremst kommer vi til å være enda mer rådgivende for våre kunder enn hva vi er i dag, både på forretningssiden og på IT-siden. Atea vil ha fokusert seg inn på områder som helse- og velferdsteknologi og skole. Kraft, samt bygg og anlegg er andre viktige bransjer på vei opp. Her skal Atea være den foretrukne leverandøren og ledende innen hybrid cloud. Det skjer så mye, eksempelvis digitalisering og endring av forretningsmodeller, noe som stiller høyere krav til at kundene må henge med på utviklingen. Dette skal vi hjelpe til med. Vi skal ha en fremragende kundedialog som gjør oss i stand til, på tvers av leverandører, å rådgi våre kunder med de beste løsningene for å understøtte forretningsbehovene de har.

Inspiratorene
Mange motiveres av inspiratorer. Michael er ikke noe unntak og i løpet av karrieren har han latt seg inspirere av flere:

- Spesielt av lederne jeg har jobbet for: Michael Dell, Larry Ellison, Steve Ballmer og Bill Gates. Store navn og inspirerende ledere som er tett på butikken og bryr seg om sine ansatte. Det å oppleve hvor genuint interessert de er både i selskapet som helhet og deg som individ, til tross for at de driver en organisasjon med over 100.000 ansatte, er spesielt. Kult og morsomt å se og oppleve.

Avslutningsvis, hva er ditt beste råd til andre som ønsker å bli toppledere?

- Du må ha en indre motivasjon til å spille andre gode, og drives av å se ansatte du har hjulpet ”opp og frem” få anerkjennelse og lykkes. For å få til dette, må du selv komme deg ut av rampelyset og slippe andre til. Du må også sørge for å bygge det rette laget rundt deg, slik at du kan ha tillit til at ansvaret du delegerer ut, tas og utføres på en god måte.