04-10-2022

Seks trender for kunstig intelligens som endrer helse-Norge

– Med en aldrende befolkning og en økning i forventningene til hvordan en helsetjeneste skal være og hvilket servicenivå det skal være på, så står Norge og hele verden overfor en helt enorm utfordring, sier co-founder og daglig leder i Dr.Dropin Daniel Sørli.

I denne episoden av podkasten «Teknologi og mennesker» diskuterer Daniel Sørli utviklingen av fremtidens helsetjenester sammen med Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

I en samtale styrt av programleder Christian Brosstad, får vi høre diskusjoner om private kontra offentlige initiativ, digitaliseringen som skjøt fart under pandemien og utsiktene for kunstig intelligens i norsk helsevesen.

Så hvordan står det til egentlig?

 


Dette er en av de store utfordringene

Daniel blir utfordret på et sitat han ga i et intervju i Dagens Næringsliv, der han mente helsevesenet kunne sammenlignes med bankene på 80-tallet.

Han trekker frem at Helse-Norge har kommet viktige steg videre siden han avga den dommen, men:

– Vi har egentlig ikke kommet så veldig mye lenger de siste årene. En av de store utfordringene, sånn jeg ser det, er at vi har en helt elendig evne til å prosessere medisinsk informasjon, mener Dr. Dropin-gründeren.

Tore påpeker at pandemien bidro til å å øke digitaliseringstakten i helsevesenet.

– Hvis du ser på digitale legebesøk, for eksempel hos fastleger, så steg det fra fem til 57 prosent i løpet av 14 dager. Det viser at man trengte et puff. Det ble også brukt chatboter som svarte på 500.000 henvendelser det første halvåret.

 

Mulighetene for kunstig intelligens i helsevesenet

Teknologirådets rapport «Kunstig intelligens i klinikken» peker på seks trender som kan være viktige for utviklingen av helsevesenet de neste ti årene.

Den første trenden handler om at førstelinjen blir digital slik at helsepersonell kan bruke mindre tid på telefoner og mer på behandling.

– I stedet for å møte opp fysisk, så begynner du å snakke med en maskin, eksemplifiserer Tore.

– Det er to ting her, at maskinene kan forstå naturlig språk. Og så er det at de kan gjøre analyser som er treffsikre nok, sier Teknologirådet-direktøren videre.

– Vi har begynt med dette og har noen løsninger allerede. Men det er også viktig å presisere at mange av programmene nå ikke er ekte AI, men rett og slett er algoritmer som følger et svar-tre basert på svarene du gir, påpeker Daniel.

 

I tillegg får du diskusjoner om:

  • Hvordan kan digital beslutningsstøtte for helsepersonell også by på problemer?
  • Hvordan kan digitale assistenter hjelpe legene?
  • Hvordan AI kan bidra til at diagnose og behandling smelter sammen?
  • Hvor mye bør man egentlig vite om egen helse gjennom sensorer på kroppen?
  • Vil teknologien bidra til mindre menneskelig kontakt?
  • Hvordan ser fremtidens helsetjenester ser ut?