2017-02-09

Den digitale revolusjon har nådd byggbransjen

– I dag er omtrent 20 milliarder forskjellige enheter koblet til internett. Innen 2020 regner man med at dette tallet vil vokse til 50 milliarder, og flesteparten av disse kommer til å være knyttet til bygg, sier Frode Aardal, rådgiver for smartbygg i Atea.

Terje Mathisen
Terje Mathisen Markedssjef i Region Sør

2. februar var det duket for Smartbygg-konferanse i Kristiansand, arrangert av IT-konsernet Atea og entreprenør Kruse Smith. Over 100 deltakere fra entreprenør- og byggbransjen, i tillegg til utbyggere, leietakere, arkitekter og rådgivende ingeniører fikk gjennom 11 foredrag et innblikk i hvordan digitalisering kommer til å prege byggmarkedet i tiden fremover.

Frode Aardal, rådgiver for smartbygg i Atea, innledet konferansen med en presentasjon av «Verdens smarteste bygg», et kognitivt bygg Atea skal flytte inn i på Sola i Rogaland.

– I dag er omtrent 20 milliarder forskjellige enheter koblet til internett. Innen 2020 regner man med at dette tallet vil vokse til 50 milliarder, og flesteparten av disse kommer til å være knyttet til bygg. Derfor er det ekstremt viktig å tenke på infrastrukturen i et bygg, enten det er nybygg eller i et rehabiliteringsprosjekt. Infrastrukturen må være skalerbar, IP-basert og ikke minst – sikker, presiserte Aardal.

Det er flere utfordringer som har gjort at digitaliseringen har trengt lengre modningstid. Mye skyldes at det er en konservativ bransje som har fokusert på form, risiko og byggeprosesser fremfor innhold, funksjon, bruk og livssyklus.

Entreprenøren Kruse Smith har vært en pioner for digitalisering i byggbransjen med idéutvikler Gunnar Skeie som områdeansvarlig. Skeie er opptatt av at IT og digitalisering ikke er målet i seg selv, men et middel til å effektivisere og forbedre arbeidsprosesser. Skeie brukte robotteknologi som eksempel på den digitale utviklingen, blant annet benytter Kruse Smith automatiserte roboter som borrer i uforutsigbare miljøer.

Konferansen ble rundet av med Jan Myhre fra Statsbygg, som presenterte planer for Digibygg, hvor planleggingen skal skje utelukkende ved hjelp av digitale arbeidsprosesser. Myhre er ivrig på å komme i gang med digitalisering av byggbransjen.

Vi går derfor nå i gang med Digibygg, som skal materialiseres til et konkret byggprosjekt. Gjennomføringen vil innebære at alle prosjektmedarbeidere vil bruke de beste digitale verktøyene på markedet. Når bygget står klart skal det driftes ved hjelp av stordata, sensorteknologi og fjernstyring, fortalte Myhre.

Dette vil jeg vite mer om!