2016-12-12

Intelligente skilt gir salgsboost

Det kan virke som intelligente skilt er overalt hvor vi går. De nye digitale flatene er blitt et vanlig syn på offentlig transport, og reklameplakater er nå erstattet med skjermer på store deler av markedet. Nå tar de intelligente skiltene et stort skritt fremover, fra å være fancy PowerPoint-visere til smarte sammenkoblede systemer.

– Det er den aller mest effektive kanalen, siden den kan plasseres der folk faktisk befinner seg, sier Audun Taraldsen. Hans spesialitet hos Atea er et kraftig voksende felt; intelligente skilt i nettverk. Det fagfeltet har gått gjennom en rivende utvikling den seneste tiden.

– Man kan gjøre mye kult, sier Taraldsen og ramser opp muligheter: Du kan dele viktig informasjon lett og enkelt, intelligente skilt gir mulighet til å anonymt gjenkjenne alder og kjønn på publikum ved skiltet. Det gir svært god rekkevidde innenfor én målgruppe, spesielt innen varehandel, og salget kan økes med opptil 30% dersom mulighetene innenfor intelligente skilt utnyttes til fulle. Nå kommer også beacon-teknologi som kan gjenkjenne steder og mobiler.

Det betyr ikke at hverken teknologien eller innkjøpet av intelligente skilt er spesielt komplisert.

– Selve teknologien er enkel. Det er en mediaspiller som henter informasjonen fra skyen, og viser det på en stor digital flate. Bak de relativt enkle komponentene som er synlige for publikum, ligger det en spesiallaget infrastruktur som vi håndterer, forklarer Taraldsen.

Korte og effektive budskap

Reklamebudskapene som vises på intelligente skilt, er skapt for å være korte og konsise. Oppmerksomheten til en person som står ved disken eller foran butikkvinduet er kortere enn hos en person som sitter foran TV-en og ser på reklame. Det er bare godt nytt for bedrifter som ønsker å ta i bruk teknologien. 

– Jeg mener å huske at det var en undersøkelse som viser at mennesker nå har kortere oppmerksomhetsspenn enn gullfisker, sier Taraldsen og ler. Undersøkelsen han tenker på, er en kanadisk undersøkelse av 2000 personer i mobilgenerasjonen. Ifølge undersøkelsen hadde personene i utvalget et oppmerksomhetsspenn på seks sekunder, mot gullfiskens langtrekkende ni sekunder.

– Da blir en TV-reklame på 30 sekunder raskt for lang, mens våre budskap er nede på rundt seks sekunder de også.

Allerede stort i banken 

Atea har lang erfaring innenfor feltet intelligente skilt. Selve begrepet intelligente skilt bringer kanskje frem bilder av skjermer på hoteller, der det åpenbart ruller en PowerPoint i bakgrunnen. Disse eksisterer fremdeles, og fungerer for noen, men mulighetene som ligger i en godt gjennomtenkt plan for intelligente skilt er enorme.

– Tradisjonelle digitale skilter med informasjon finner man ofte i kommuner, men det er så mye mer man kan gjøre.

Han ramser opp alle steder der man kan støte på et intelligente skilt: Busser, holdeplasser, butikker, fasader, heiser og mange fler. For Audun er hver mulighet til å sette ut et intelligente skilt en gylden mulighet til å få frem et budskap til publikum. Så langt er det finanssektoren som har ledet an løpet hos Atea. 

– Det er mange digitale flater i nærheten av butikkdisker og liknende steder, men for oss i Atea har den største sektoren så langt vært bankene. Nå ser vi at de store kjedene innenfor klær, kosmetikk og elektronikk kommer og hiver seg på bølgen.

Lett å starte opp

Hos Atea har de intelligente skiltene kommet langt i utviklingen. Bak skiltene ligger det en fleksibel skyløsning som er enkel å administrere og huset av Atea selv. 

– Vi har pakketert løsningene våre enkelt på Ateas eSHOP. Der kan kundene som er interessert logge inn og velge den løsningen som passer dem best, sier Taraldsen. Løsningene er fleksible, og kan leveres som enkle intelligente skilt eller som komplette løsninger med overvåkning og distribusjon.

– Det er kort sagt en one-stop-shop for alle som ønsker å komme i gang med digital skilting. Det kan startes opp for noen hundrelapper i måneden for en skjerm med mediaspiller og vokse derfra, sier han.

 Intelligensen bak skjermen 

De intelligente skiltene gjør så mye mer enn å bare vise de seneste tilbudene til kunder i butikken. Det er den enkleste versjonen av digitale skilter, men Atea har kommet lenger. Nå måles bl.a. resultater på alt:

– Vi gjør kunde- og markedsanalyser. Det er en kontinuerlig prosess for å skape forbedringer og vi ønsker å legge enda mer business intelligence inn i våre systemer.

Intelligente skilt fra Atea kan hjelpe bedrifter med å redusere utgifter til printkostnader for plakater gjennom digitalisering, aktivt påvirke kjøpsatferd, samt gi en bedre kundelopplevelse og lettere kundereise når kunden står i butikken. For mer informasjon eller ved spørsmål om intelligente skilt, klikk her.