27-06-2022

NAV og Atea utvider samarbeidet

Atea skal de neste årene sikre NAV med leveranser innenfor standard programvare, skytjenester og konsulenttjenester. Avtalen har en estimert verdi på 250 millioner kroner.

Atea har inngått en ny rammeavtale med NAV innenfor kjøp av standard programvare og skytjenester med tilhørende tjenester.

– Atea har levert både utstyr, programvare og tjenester til NAV i mange år, og er glade for at tilliten er utvidet med en ny avtale. Vi skal de neste årene bistå NAV med anskaffelse og bruk av standard programvare og skytjenester. Atea er med sin erfaring og solide kompetanse innenfor IT-sikkerhet og personvern en godt kvalifisert samarbeidspartner for NAV de neste årene, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

Den nye kontrakten har en varighet på fire år med en estimert verdi opp mot 250 millioner kroner.

Et viktig samfunnsoppdrag

Avtalen inneholder leveranser og konsulenttjenester innenfor områder som blant annet automatisering og drift av infrastruktur, backup og lagring, overvåkning, tilgangsstyring og databaser.

– NAV er en framoverlent virksomhet med et enormt viktig samfunnsoppdrag. Vi gleder oss til å være en rådgiver som utfordrer, effektiviserer og finner sikre løsninger tilpasset NAVs digitale behov framover, sier Saxrud.

Med rammeavtalen vil NAV gjennom avropsprosesser fornye og erstatte produkter (standard programvare og skytjenester) i dagens portefølje med nye. Disse skal støtte oppunder det omfattende digitaliseringsarbeidet som pågår i NAV.