18-11-2020

Atea vinner millionkontrakt med Forsvaret

IT-selskapet Atea har vunnet en rammeavtale med Forsvarsmateriell til en estimert verdi opp mot 400 millioner kroner. Avtalen har en varighet på inntil fire år og gjelder leveranse av programvare fra Microsoft til forsvarssektoren.

– Vi er beæret over at Forvarsmateriell har tildelt Atea en ny rammeavtale. Avtalen forsterker Ateas posisjon som ledende leverandør av digitale løsninger. Med avtalen får Forsvaret bedre og mer effektive arbeidsverktøy med Microsoft-lisenser, sier Michael Jacobs, adm. direktør i Atea Norge.

Avtalen gjelder hele forsvarssektoren, som består av Forsvarsdepartementet og de underliggende etatene Forsvaret, Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarsbygg (FB). I tillegg skal Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) kunne bruke avtalen.

Skal dekke forsvarssektorens behov  

Gjennom rammeavtalen skal Atea de neste årene levere produkter og tjenester innenfor Microsofts programvare-univers, som skal dekke forsvarssektorens og deres ansattes behov. Dette gjelder programvarelisenser og programvarevedlikehold til eksisterende og fremtidige Microsoft-lisenser.

– Vi er utrolig stolt over samarbeidet med Forsvarsmateriell. Den nye rammeavtalen viser en enorm tillitt til oss som selskap. I tillegg betyr det noe ekstra for oss å kunne bistå forsvarssektoren som har en så viktig og samfunnskritisk rolle, forteller Jacobs.

Atea har Microsofts høyeste kompetansesertifisering, og har i mange år hjulpet virksomheter over hele landet med å ta i bruk Microsoft-løsninger som Office 365, Windows 10, sikkerhetsløsninger og skyplattformen Azure med tilhørende tjenester. 

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell utruster Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til Forsvarets operative evne. Etaten foretar investeringer og forvalter materiellet gjennom levetiden. Dette gjelder alt fra soldatens utrustning til stridsvogner, ubåter, kampfly og IKT. 

Marita Søvik Røskar
Marita Søvik Røskar
Send e-post til