24-09-2020

Atea signerer storkontrakt med politiet

IT-selskapet Atea er tildelt en ny kontrakt med politiet til en antatt samlet verdi på opp mot 500 millioner kroner. Avtalen er en rammeavtale på inntil seks år om leveranse av IKT-infrastruktur.

Marita Søvik Røskar
Marita Søvik Røskar
Kommunikasjonsrådgiver

På bildet: Håkon Skulstad, assisterende politidirektør i Politidirektoratet og Ole Petter Saxrud, leder for Atea Øst. 

– Vi er
 stolt over at politiet har tildelt Atea en stor ny rammeavtale. Avtalen forsterker vår posisjon som ledende leverandør av digitale løsninger. Med avtalen skal vi gi politiet en mer effektiv og sikrere IT-plattform, sier Michael Jacobs, adm. dir. i Atea Norge.

 – Viser en enorm tillit

I tillegg til rammeavtalen om IKT-infrastruktur, har Atea også i løpet av kort tid blitt tildelt flere andre viktige kontrakter til politiet. Den ene er fornyelse av en flerårig rammeavtale for leveranse av klienter og sluttbrukerutstyr, og den andre er en flerårig rammeavtale om leveranse av programvare. 

– Vi er utrolig stolt over vårt samarbeid med politiet. At de nå velger å fortsette som vår samarbeidspartner i seks nye år viser en enorm tillit til oss som selskap. I tillegg betyr det noe ekstra for oss som selskap å bistå en offentlig virksomhet med en så viktig og samfunnskritisk rolle. Dette viser at Atea er en sentral aktør i digitialiseringsreisen til offentlig sektor. Dette er selvfølgelig spennende for oss, men stiller samtidig også meget store krav til Atea om å kunne innfri politiets svært høye forventninger og det tar vi på største alvor, sier Jacobs.   

Kompleks og viktig avtale 

Avtalen omfatter hele politiet og en rekke andre virksomheter tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet. Gjennom rammeavtalen skal Atea levere produkter og tjenester knyttet til IKT-infrastruktur.  
 
Politiet ønsker å forbedre og effektivisere sine tjenester med avtalen. Det skal skje blant annet gjennom økt utnyttelse av innovasjon, digitale løsninger, samt sikre bedre kapasitet, kompetanse og fleksibilitet til å håndtere deres behov.  

Fakta om avtalen
  • Avtalen er en rammeavtale for leveranse av IKT-infrastruktur 
  • Avtalen er tre år med opsjon på å forlenge avtalen med de samme betingelser, slik at total mulig avtalelengde blir seks år, og har en anslått verdi på opp mot 500 millioner kroner
  • Rammeavtalen omhandler kjøp og leie av produkter, vedlikehold, konsulentbistand og tilhørende tjenester
  • Avtalen gjelder leveranse tilhele politiet (Politidirektoratet, særorganer og politidistrikter med mer), og også til en rekke andre virksomheter tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet: Den høyere påtalemyndighet, Sysselmannen på Svalbard, Generaladvokaten, Grensekommisariatet og Namsfogden i Oslo.
Marita Søvik Røskar
Marita Søvik Røskar
Send e-post til