10-10-2019

Atea først ut i Norden med strategisk samarbeid på skytjenester med Microsoft

Nordiske kunder søker nå etter hybride skytjenester for å kunne skalere sine virksomheter. Vi står foran et økende behov i alle de nordiske landene, behovet for kompetanse på området er skrikende. Vi tar nå vår del av ansvaret, og setter mange hundre konsulenter på skolebenken i samarbeid med Microsoft.

Michael Jacobs.foto

Når Microsoft åpner to Azure datasentre på norsk jord denne høsten, blir Atea deres første strategiske sky-partner i Norden. Skymarkedet vil øke med 20-30 prosent årlig de neste årene, ifølge analyseselskapet Gartner. De fleste kundene ser etter løsninger der man kombinerer egne datasenter med ett mangfold av andres – en såkalt «Hybrid Multi Cloud»-løsning.

- Vi merker en voksende etterspørsel etter avanserte skytjenester, både fra offentlig sektor og privat næringsliv, med smarte, skalerbare, sikre og avanserte tjenester, sier Michael Jacobs, adm.direktør i Atea Norge. 

Kollektivt kompetanseløft

Samtidig er det ikke nok kompetanse til å dekke behovet for alle virksomheter som ønsker å bygge slike moderne og skalerbare løsninger. Det et stort sprik mellom eksisterende kompetanse og etterspørsel i markedet. 

- For å innfri disse behovene, trenger vi flere folk som kan skytjenester, sier Jacobs.

Jacobs bruker Equinors sky-strategi som eksempel, de trengte et hundretalls konsulenter for å realisere sin strategi alene, det er trolig flere enn det finnes totalt i Norge i dag. Nasjonen er rett og slett utsolgt på kompetanse. For å møte behovet i Norden, gjør vi derfor et kollektivt kompetanseløft ved å utdanne 1000 ansatte på området på tvers av Atea konsernet på ulike skyplattformer. 

Avtalen med Microsoft

Avtalen som nå er signert med Microsoft er en av den første i sitt slag globalt.  Overordnet så omfatter avtalen det praktiske og økonomiske i samarbeidet mellom selskapene, en massiv opplæringsplan, samt at den sikrer Atea tilgang til globale Azure spesialister i tiden fremover.  Avtalen har et perspektiv på tre år.

- Vi har jobbet sammen med Microsoft i godt over et år for å ferdigstille planen. Nå som den endelig er på plass, vil partnerskapet gi Atea en klar økonomisk modell for å bygge hybride skyløsninger med Microsoft, samt tilgang til Azure-spesialister for å sikre suksess. Microsoft er en av våre viktigste partnere og vi ser frem til å styrke samarbeidet ytterligere og sammen hjelpe nordiske selskaper med å utnytte de nye skyplattformene, avslutter Jacobs.

Christian Brosstad
Christian Brosstad
Send e-post til