28-10-2022

Bli kjent med Viktoria

Som lisensrådgiver hjelper Viktoria kunder med å finne de riktige programvareproduktene som kan løse deres utfordringer. Jobben krever bred kunnskap innenfor flere fagområder, og det er derfor viktig å holde seg oppdatert på endringer innen programvareprodukter til enhver tid.

Om Viktoria Jarska

Alder: 30 år  

Tilholdssted: Drammen/Trondheim  

Utdannelse: Bachelor i økonomi og administrasjon og Master i Finansiell økonomi fra NTNU

Rolle: Lisensrådgiver

Favorittmat: Sushi  

Funfact: Har radioamatør lisens (to-veis kommunikasjon) 

1. Hva innebærer jobben din som lisensrådgiver?  

Jeg bistår kundene våre med lisenser, produkter og tjenester knyttet til Microsoft og VMware. Jeg følger opp både eksisterende og nye kunder som trenger en rådgiver for å finne rette programvareprodukter som kan løse våre kunders utfordringer. Dette innebærer at jeg følger opp kunden fra selve produktet til lovverk og regler rundt lisensene de må ha. Jobben innebærer også å utfordre våre kunder og videreutvikle dem innen digital transformasjon. Dette kan være å hjelpe dem ut mot mer skybaserte produkter, reise mot skyen og sikkerhet, samt hjelpe kunder med å ta i bruk tjenester og funksjoner i produktene de har i dag.  

Jobben min innebærer å jobbe på tvers av faggrupper som Analytics, Strategisk rådgivning, Salg og konsulent. Disse tar jeg med meg ut i både digitale og fysiske møter med kunder. Dette krever at jeg har innsikt i flere fagområder og at jeg til enhver tid følger med på markedet for nye oppdateringer og endringer på programvareprodukter. Jeg må også være en pådriver for å søke kompetanse i mitt fagområde, og dette gjøres gjennom sertifiseringsløp, intern opplæring og gjennom våre partnere.  

Jeg engasjerer meg stort for bærekraft, og det ble naturlig for meg å søke på rollen som bærekraftsambassadør for regionen. Her er jeg en pådriver for å påvirke våre kunder til å tenke på mer bærekraftige løsninger. Dette kan være å flytte mer av de fysiske produktene ut i skyen, og bidra med mer kunnskap om bærekraft. For meg er det viktig å sette søkelys på dette både internt i alle fagområder i Atea og ut mot våre kunder. Derfor har jeg også holdt interne presentasjoner for å øke kunnskapen om hvordan fysiske datasentre kan bli mer bærekraftige, bærekraftrapportering og bærekraftregnskap.  

I Atea har vi et bærekrafts-team bestående av en gjeng engasjerte og fantastiske ambassadører fra alle regioner. Vi har en egen plattform der vi deler kunnskap, har opplæringer og arrangerer treff. Denne gruppen har virkelig bidratt til at jeg kjenner på "ett Atea" og bryter ned følelsen av at vi sitter i forskjellige regioner. Dette er en rolle som tilfører en stor verdi i min arbeidshverdag, ved siden av det å jobbe med programvare og lisenser.  

For å trives i denne rollen har jeg merket at man må være glad i å snakke med alle typer forskjellige mennesker. Man må være løsningsorientert, nysgjerrig på ny teknologi og kontinuerlig søke etter mer kunnskap ved siden av å engasjere seg innad på arbeidsplassen. Da jeg begynte i Atea merket jeg at jobben min skilte seg litt ut fra andre jobber, ved å ha fokus på mangfold i stedet for å kun jobbe med andre som er lik en selv. Det innebærer at vi er ansatte med mange forskjellige bakgrunner og personligheter, men på en rar måte utfyller vi hverandre på en god måte.  

2. Hvordan er en typisk arbeidshverdag for deg? 

En typisk arbeidsdag består av å svare på kunders utfordringer knyttet til lisenser eller andre type utfordringer, ha kundemøter sammen med salgsteamet og noen ganger sammen med kollegaer fra andre fagområder. Dette avhenger av hva slags utfordringer kunden står ovenfor. 

Ettersom arbeidsdagene mine er veldig varierte, kan en typisk arbeidsdag også starte med morgenmøter sammen med mitt team og møter internt. Noen ganger har vi også møter med partnere der vi får opplæring eller presentasjoner av nye produkter og tjenester. En arbeidshverdag kan også bestå av å delta på arrangementer i regi av Atea, som Community. Vi har også dager der vi deltar i møter på tvers av avdelinger for å dele kunnskap om nye tjenester og produkter eller bare bli kjent på tvers. Andre dager kan by på bærekraftsarbeid som for eksempel å ha presentasjoner, delta i paneldebatter og bidra i møter sammen med de andre ambassadørene i Atea. 

Jeg har både fysiske og digitale møter hvor vi diskuterer kundenes videre vei innen digitaliseringsarbeidet, jobber med kundenes porteføljer som skal fornyes, og bistår med rådgivning for å ivareta lover og regler. Utenom dette kan andre dager bestå av å bidra i anbudsbesvarelser, raskt sette seg inn i nye tjenester og produkter for å hjelpe salgsapparatet, og noe administrativt arbeid.

3. Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer? 

Jeg tror at digitalisering og fokuset på bærekraft kommer til å spille en enda viktigere rolle i tiden som kommer. For eksempel automasjon knyttet til manuelle systemer, benytte data for informasjon og oversikt, benytte programvare for å utvikle produkter som biler, roboter og helserelaterte tjenester og større bruk av egenutviklede applikasjoner for å innhente data. Dette gjøres for å effektivisere driften av selskaper og redusere behovet for rutinepreget arbeid.  

Bærekraft sammen med digitalisering vil også spille en større rolle fremover ettersom dette har stor påvirkning på våre kunder i forbindelse med nye lovverk som for eksempel Åpenhetsloven og krav til dokumentasjon av CO2-utslipp, foretak som tilbyr grønne lån og selskaper som ønsker å vokse på børs. Selskaper som ønsker å bli ansett som bærekraftige måles etter ESG-kriterier (Environmental, Social and Governance). Dette vil igjen kreve digital bistand på datainnhenting. 

Dette vil kreve at vi må omstille oss når vi søker studier. Jeg tror det å satse på mer kryssbaserte studier vil gi et stort fortrinn når man senere kommer ut i arbeidslivet. 

4. Hva er dine beste tips for å holde seg oppdatert innen IT-bransjen?  

Det er viktig å være nysgjerrig og ha en genuin interesse for nye tjenester og produkter. En god måte å holde seg oppdatert på er å gjøre seg kjent med nye selskaper som satser på digitalisering. Ta initiativ til å sette seg inn i, ikke bare det som er nytt, men også prøve å forstå hvordan produkter og tjenester henger sammen. Dette krever en interesse for å oppdatere seg på historikk innen digitalisering, og på denne måten lage en grobunn for å forstå det nye som kommer på markedet fremover. Det å aktivt melde seg på arrangementer som presenterer noe nytt og følge med i nyhetsbildet er gode måter å holde seg oppdatert på. 

5. Hva er du mest stolt av å ha oppnådd?  

Det må være min reise innen studier og engasjementer utenom studier. Jeg har blant annet hatt gleden av oppleve å være engasjert som meddommer i Oslo tingrett, møtt flotte mennesker gjennom frivillig arbeid på julaften for Alternativ jul og frivillighetsarbeid på Studenter Samfundet. Jeg har møtt så mange flotte mennesker på min ferd, og det er jeg veldig stolt av å ha oppnådd. I tillegg har jeg sammen med andre engasjerte mennesker oppnådd høye målsetninger innen jobb og studier.  

6. Hva er din største interesse eller hobby?   

Det er vanskelig å bare velge én siden jeg generelt interesserer meg for mye forskjellig. Skal jeg trekke frem noen viktige hobbyer og interesser, må det bli å reise, dra på konserter og festivaler. Noe av det flotteste med å reise rundt i verden er å oppleve nye kulturer, nye mennesker, prøve forskjellig mat, byer og natur. Noen plasser jeg har reist til er Thailand, Singapore og Statene. Man skal ikke være redd for å oppdage nye land på egenhånd. Det har medført nye vennskap og flotte opplevelser jeg aldri vil glemme. Siden musikk også er en lidenskap, har jeg vært på mange konserter og festivaler og da spesielt innenfor rock og hard metal.  

Utenom dette går det i styrketrening, alpint, gaming, koding og i det siste har jeg også prøvd meg på kajakkpadling.  

Viktoria som hopper i fallskjerm