24-08-2022

Bli kjent med Hanne-Mai

Hanne-Mai er en av våre tolv bærekraftsambassadører. Som rådgiver innen velferdsteknologi slår hun et slag for den sosiale delen av bærekraftig utvikling. Med en bakgrunn innen helse, kombinert med teknologi, industriell økonomi og forretningsutvikling, bidrar Hanne-Mai til at flere mestrer sin egen livssituasjon og kan bo lenger hjemme.

1. Utdanning og yrkesbakgrunn? 

Jeg har en kombinert bakgrunn innen helse, teknologi, industriell økonomi og forretningsutvikling, med lang erfaring i å jobbe med både mennesker og teknologi. Jeg startet karrieren med en bachelor i optometri (optiker, som det heter på folkemunne), og jobbet som optiker i 11 år. Det fins kun én optometriutdanning i Norge, og den ligger i teknologibyen Kongsberg – med et svært høyt faglig nivå på Universitetet i Sørøst-Norge. Dermed endte denne trønderen opp i Kongsberg. Øyet er et svært spennende organ som fortsatt interesserer meg stort. Husk at øyet er kroppens fineste instrument, og synet har enorm påvirkning på livene våre. Optometristudiet gir spesialisering for å bli helsearbeider innen syn, i tillegg til teknisk arbeid med avansert teknologi og instrumenter.  

Men jeg var sulten på mer, og i 2012 tok karrierereisen en vending og jeg hoppet på en masterutdanning med den klingende betegnelsen Systems Engineering med industriell økonomi. På det tidspunktet hadde jeg utfordret meg selv og begynt i en helt ny bransje. Teknologibyen Kongsberg har stor internasjonal industri som jeg var veldig nysgjerrig på, og jeg hadde fått jobb i Technip FMC – en global leverandør av undervannssystemer til olje- og gassnæringen (blant annet til Equinor). Jeg skjønte det var fornuftig å bygge kompetansen for å få flere muligheter. Denne masteren kombinerer fagfeltet Systems Engineering med økonomiske og industrielle prosesser for ingeniører. Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av komplekse systemer i blant annet bilindustrien, oljebransjen og innen databehandling. Dette, kombinert med industriell økonomi (fag som forretningsutvikling, innovasjonsprosesser, strategi, B2B, etc.), gav meg en svært god kombinasjon som har gitt meg spennende muligheter videre.  

Dermed har jeg opparbeidet meg lang erfaring innen forretningsutvikling, tjenesteutvikling og innovasjonsprosesser, og forståelsen av hvordan ny teknologi kan endre forretningsmodeller og -prosesser. Jeg er videre over snittet interessert i psykologi og hvordan vi mennesker fungerer, og dermed opptatt av mennesket i fokus i utviklingen av løsninger. Nå som jeg har landet på velferdsteknologi i Atea føler jeg at ringen er sluttet. Det er perfekt for meg!

2. Hvordan er jobben din? 

Med min helsefagutdanning og -erfaring innen optometri, og interesse for helse og teknologi, trives jeg i grensesnittet mellom menneskelige relasjoner og tjenesteutvikling ved bruk av teknologi. Etter en liten reise i Atea på mine kun 3 år i selskapet, fikk jeg i januar i år muligheten til jobb i Atea Velferd. Hurra! Heia velferdsteknologi! Det er et stort behov for utvikling innen velferdsteknologi fordi det bidrar til at flere mestrer sin egen livssituasjon og kan bo lenger hjemme. Det med å bo lenger hjemme vil bli et must for oss alle i framtiden.  

NRK Dagsrevyen hadde en sak 20. april i år om sykepleiermangelen: det er ca. 7000 ubesatte sykepleierstillinger i Norge i dag og tall fra SSB spår at mangelen vil være 28 000 sykepleiere innen 2035! 
 
Samtidig er eldrebølgen her. Faktisk nærmer vi oss at det er flere eldre i Norge enn barn og unge. En kartlegging fra Folkehelseinstituttet viser at det er om lag 101 000 personer som lever med demens i Norge i dag, og det forventes en dobling (eller mer!) innen år 2050 på grunn av økende antall eldre. Kommunene må dermed tenke nytt for å møte dette. 
 
Ny teknologi i helsetjenesten gir oss mange nye muligheter – for bedre kvalitet og tilgjengelighet i tjenestene, for økt trygghet og selvstendighet for pasientene, for mindre slitasje og mer utfordrende oppgaver for helsepersonell, og mer helsetjenester for hver krone. Med dette skulle jeg ønske det var mulig å gi kommunene og ledere av helsetjenesten arbeidsrom og budsjetter for å jobbe med endring av arbeidsmetoder i tjenesten. Samt god opplæring. Det nytter ikke å implementere teknologi uten å jobbe med endringsledelse. 

Og du, velferdsteknologi innføres ikke for å ta bort de varme hendene og personene som er milde og omsorgsfulle i helsetjenesten vår, men spør du meg foretrekker jeg heller å møte en kunnskapsrik person som gir god kvalitet i pasientbehandlingen!  

3. Hva kreves av ferdigheter for å lykkes i denne jobben? 

I rollen som rådgiver for velferdsteknologi har jeg en account management rolle for egen kundeportefølje, i all hovedsak offentlige kommuner. Det viktigste målet er å hjelpe kundene med digital transformasjon og en bærekraftig utvikling. Jeg har et spesifikt ansvar for dialog og relasjonsbygging med forretningsledelse innen helse og omsorg, for å forstå behov og utfordringer, og på den måten hjelpe med å løse riktig problem. Atea leverer alt fra rådgiving og prosjektledelse til implementering, opplæring og drift av velferdsteknologi, og jeg har et ansvar innen alle disse stegene slik at løsningene vi leverer sikrer god kost/nytte for kommunene.  

En nøkkelegenskap er egentlig å ha stor interesse for teknologi og samfunnsutfordringene den kan løse. 

Jeg er dessuten bærekraftambassadør i Region Sør (veldig stolt av dét også!), og en bærekraftig livssyklushåndtering av utstyr og løsninger er like viktig innen velferdsteknologi som innen IT-infrastruktur ellers. Men bærekraft handler ikke kun om å resirkulere utstyret vårt.

Visste du at bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner, og at det er sammenhengen mellom disse som avgjør om noe er bærekraftig? Som er: 

🌱 Klima og miljø 
💸 Økonomi 
💚 Sosiale forhold 
 
Så jeg slår et slag for den sosiale delen av bærekraftig utvikling. Sosiale forhold handler om hvordan vi mennesker har det i samfunnet. Det handler om at vi alle har et ansvar for å gi mennesker de samme mulighetene og de samme rettighetene - uansett bakgrunn, legning, kjønn, alder, hudfarge, osv. Sosiale forhold handler om å gi og få et godt helsetilbud, og det handler også om mangfold og diversitet, likestilling, arbeidsrettigheter og arbeidsforhold.  

Så alt dette får jeg tatt med meg i jobben min i Atea Velferd! Det gir meg en stor indre drive.

4. Dersom du var fersk student i dag, hvilke studier ville du valgt? 

Jeg ville satset på teknologi og psykologi! Dette grensesnittet vil det være stort behov for i framtiden. Teknologi er så mangt, så her fins det mange retninger å velge i. Og vi må ha med psykologien i det hele – hvordan påvirker all teknologien oss mennesker, hvordan har vi det, og hvordan utvikler samfunnet seg? Det er mange åpne spørsmål her.

5. Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer? 

Det blir spennende å se hva Metaverset vil ha å by på i framtiden. Må si jeg er nysgjerrig! Skjønner ikke helt hvordan vi skal få det til, men det skjønte vi ikke med internettet eller smarttelefoner heller 😉