05-07-2022

Atea Graduate: Bli kjent med Julie

– Det er en veldig variert hverdag, så her kan du tilpasse mye selv, sier Julie Holtet Svendsen, prosjektleder i Region Øst. Hun har tatt flere sertifiseringer og kurs gjennom Graduate-programmet i Atea.

Hvilken utdanning har du? 

Jeg gikk en integrert master i Økonomi og ledelse på Handelshøyskolen BI, med spesialisering i strategi. 

Fortell litt om hvilke oppgaver du har? 

Mine arbeidsoppgaver går mye ut på å koordinere ressurser og planlegge aktiviteter. Akkurat nå sitter jeg hos en kunde tre ganger i uken, andre dager har jeg hjemmekontor eller sitter på kontoret. Det er en veldig variert hverdag, så her kan du tilpasse mye selv. 

Hva er det kuleste prosjektet du har jobbet med i Atea? 

Det må nok være ett av kundeprosjektene jeg har nå. Her bruker jeg prosjektledermetodikken på en annen måte enn å bare "utføre" normale prosjekter. Målet er å hjelpe organisasjonen å bli smidig. Her holder jeg flere kurs i uken om ett verktøy som heter Azure DevOps, som kan være med å bidra til akkurat dette. Det er veldig gøy å kunne jobbe med en slik endring. 

Hva har du lært som Graduate i Atea? 

Jeg har lært utrolig mye rent fagmessig da jeg har tatt flere sertifiseringer som Prince2 Foundation, og skal nå ta nye sertifiseringer innenfor SAFe og Prince2 Practitioner. Ellers har jeg lært å være mer tålmodig, da vi jobber mye i team og man må respektere at alle jobber forskjellig. Det er viktig å tilpasse seg til personene man jobber med for at alle skal trives og levere best mulig. 

Har du noen tips eller råd til studenter som vurderer IT-bransjen? 

Så absolutt. Jeg tenker det viktigste er å være genuint nysgjerrig på teknologi. Du trenger ikke å ha IT utdannelse eller være rå i programmering for å jobbe i IT-bransjen. Vi trenger alle mulige roller, enten det er HR eller en med økonomiutdannelse som meg.