Tilbake til Atea Sustainability Focus

Dette er ASF

Hele verden holder øye med Nordens arbeid innen bærekraftsspørsmål og IT. Ingen andre steder stiller forbrukere og innkjøpsorganisasjoner like høye krav når det gjelder miljømessig og sosial bærekraft tilknyttet IT.

Dette vil vi dra nytte av, slik at vi kan spre den vellykkede nordiske fremgangsmåten innen bærekraftsspørsmål til hele den globale IT-industrien. 

Med Atea Sustainability Focus fremskynder og forenkler vi bærekraftsarbeidet, samtidig som vi oppnår et tydelig globalt fokus når det gjelder bærekraftsspørsmålene.

Sommeren 2017 inviterte vi nordiske IT-avdelinger til å svare på en kundedialog, der de kunne beskrive hvilke områder som er viktigst for dem på området bærekraft. Svarene ble samlet av et rådgivende utvalg (Advisory Board) som består av representanter fra ledende nordiske bedrifter og organisasjoner innen bærekraft og digitalisering. Det rådgivende utvalget skal i etter dette formulere en rapport som en gang i året overrekkes EICC og andre interessenter. 

Gjennom et årlig fokus på bærekraft (Sustainability Focus), kommer nordiske IT-avdelinger trinn for trinn til å heve nivået innen det globale bærekraftsarbeidet.

Tilbake til Atea Sustainability Focus
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer