Til forsiden
Tilbake til Bærekraft

Atea Sustainability Focus

Vær en pådriver for endring!

Atea ønsker å skape en positiv endring i IT-bransjen. Vi tror at måten å gjøre det på er å samle oss bak et felles sett med bærekraftsprinsipper som allerede er implementert i våre egne organisasjoner, og anvende dem på innkjøp av IT. Kort sagt: Utvise lederskap, bruke forbrukermakten vår og la bærekraft være styrende for beslutningene vi tar. Det handler om mer enn bare å la handling følge ord for vår egen del – vi ønsker å skape en bevegelse.

Med deg, for deg

Atea har etablert Atea Sustainability Focus for å bidra til endring i den globale IT bransjen. Grunnlaget for Atea Sustainability Focus er den årlige dialogen vår med nordiske IT-innkjøpere. Formålet er blant annet å identifisere de mest presserende bærekraftsspørsmålene for bransjen, men også å skape forståelse for hvordan vi best kan jobbe sammen for å styrke forutsetningene for mer bærekraftig IT.

Gjennom å delta i Atea Sustainability Focus sin undersøkelsen bidrar du til å styrke bransjens forutsetninger for å oppfylle bærekraftskravene som stilles ved innkjøp, i tillegg til at det forenkler ditt eget arbeid med å formulere og følge opp relevante og effektive krav.

 

Last ned Atea Sustainability Focus-rapportene

Innledning til 2021-rapporten

Over 600 nordiske IT-innkjøpere er krystallklare: IT-bransjen må bli bedre til å forlenge enhetenes levetid. Hvordan gjør vi dette og hvilke utfordringer møter vi på veien? Les mer om dette i ASF-rapporten.

Last ned 2021-rapporten her.

Innledning til 2020-rapporten

Anbefalinger til bransjen:

Etabler lukkede materialkretsløp slik at avfallsmengder og behovet for utvinning av råmaterialer reduseres til et minimum. Dette er et tiltak bransjen kan iverksette med en gang, og et område der det finnes gode muligheter til samarbeid.

 • Identifiser hvilke materialer som egner seg best til et slikt lukket kretsløp.
 • Etabler effektive systemer for materialgjenvinning.
 • Fortell IT-innkjøpere hvordan de kan bidra til omstillingen til en sirkulær og klimanøytral IT-industri.

Last ned 2020-rapporten her.

Innledning til rapporten for 2019

Anbefalinger til bransjen:

I den nye ASF-rapporten kommer det tydelig frem at nordiske IT-kjøpere vil at IT-bransjen skal omstille seg i retning av en sirkulær økonomi.   I rapporten oppfordrer kjøpere bransjen til å lage en felles standard for tilbehør – «One cord only!» og å jobbe for å få en global sertifiseringsstandard for sirkulært IT-utstyr.

 • Etabler en felles sertifiseringsstandard for sirkulær økonomi.
 • Sirkularitet må tas i betraktning allerede på konstruksjonsstadiet, for eksempel ved å bruke gjenvunnet materiale eller gjøre det enklere å oppgradere og reparere produkter.
 • One cord only! Bransjen bør jobbe for å etablere en felles standard for tilbehør og komponenter.

Last ned 2019 rapporten her.

Innledning til 2018-rapporten

Anbefalinger til bransjen:

Fokuser på åpen rapportering og informasjon om bærekraft for produkter for å skape et solid grunnlag for overvåking av effekten av tiltak, for eksempel for å oppnå fremtidige bærekraftsmål.

 • Felles retningslinjer for bransjen der man rapporterer ut fra de enkelte forsyningskjedene, utenom leverandører av moduler/systemer, om bærekraft på tvers av indikatorer.
 • Felles KPI-er som dekker ulike aspekter knyttet til aspekter ved miljø, samfunn og styring. Både positive og negative effekter må rapporteres.

Last ned 2018 rapporten her.

Dette er prosessen

Bli en endringsleder!

ASF Leadership for Change ble startet av medlemmer av ASF Advisory Board, en stor gruppe engasjerte IT-kjøpere fra offentlig og privat sektor, som ønsker å skape en positiv endring i IT-bransjen. Vi tror måten å gjøre det på er å samle seg bak et sett med bærekraftsprinsipper som allerede veileder våre egne organisasjoner, og utstyret vi kjøper. Ganske enkelt, ta lederskap, bruke kjøpekraften og la bærekraft styre våre beslutninger.

Les mer om ASF Leadership for Change her.

ASF Advisory Board

ASF Advisory Board er det rådet som samler og tolker svarene som  de nordiske IT-avdelingene deler i ASF-dialogen. Rådets oppgave er å formulere fokuserte og relevante tiltak som videreformidles til bransjen gjennom organisasjonen RBA – Responsible Business Alliance.

I den første ASF-rapporten identifiserte nordiske IT-kjøpere åpenhet som bransjens viktigste bærekraftsproblem. Den overordnede anbefalingen i rapporten var å utvikle et felles rapporteringsrammeverk for bransjen. I dag, to år senere, ser vi resultatet idet RBA lanserer innkjøpsveiledningen «Practical guide to transparency in procurement».

Veiledningen er tydelig på at stemmen til nordiske IT-kjøpere via ASF har bidratt til økt åpenhet i den globale IT-bransjen. Den kan bli et viktig og verdifullt verktøy for både bransjen og innkjøpere.

Blant annet gjennom å:

 • bidra til økt harmonisering ved å etterspørre og rapportere om et felles sett med nøye utvalgte indikatorer, for å rette fokus mot områdene der utfordringene er størst.
 • gjennomføre mer homogen rapportering fra aktører i bransjen som gjør det enklere å sammenligne bærekraftsresultatene og vurdere utviklingen.
 • Spare tid og ressurser for å blir mer effektivt når alle tar utgangspunkt i de samme indikatorene.

 

Meld deg her

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Tilbake til Bærekraft