Bærbare PC´er
Stasjonære PC´er og arbeidsstasjoner
Datamaskinskjermer
Printere
Mobiltelefoner
Nettbrett