eSHOP første side

 • Funksjonene Ordreinformasjon og Brukeradministrasjon er flyttet til menyen "mine sider"
 • "Mine sider" er flyttet opp til høyre på første side
 • Produsentbutikkene er nå plassert midt på siden
 • Funksjonene Bygg din Mac og Våre anbefalinger har fått sin plass til høyre for hovedbanner
 • Trykk på ditt eget brukerikon opp til høyre for å logge av eSHOP, eller eventuelt "bytte selskap"
 • Hvis behov melder seg, kan du klikke på "tidligere design" (og tilbake til "ny design") 

eSHOP første side

Produktlisten

 • Filter er flyttet til høyre side
 • Velg å vise listen med mindre detaljer
 • Legg produkter til "min liste" for deretter å legge til sortiment, favoritter, pakker eller sammenligning.Trykk på ikonet oppe til høyre for å åpne "min liste"
 • Menyen "mine sider" er flyttet opp til høyre og har mer innhold. Bla. annet brukeradministrasjon og ordre- og fakturahistorikk. 
 • Atea logo til høyre fungerer som "hjem" og sender deg til første side
 • Handlevognen er markert ved et ikon. Trykk på ikon for å se hele innholdet i kurven.
 • Søk-ikonet vises oppe til høyre. Trykk på dette for å åpne søkefeltet.

eShop produkliste 



 

Kassen trinn 1

 • Kassen er inndelt i vertikale trinn
 • "Bytt kunde" ligger oppe til venstre (for brukere med tilgang til flere selskaper)
 • Trykk Atea logo for å komme tilbake til første side (ved behov for søk på flere produkter etc)
 • Trykk "vis mer informasjon" for å åpne linjekommentar.
 • Trykke "neste" fra trinn 1 når du er klar til å gå videre. 

eShop Kasse

Kassen trinn 2

 • I trinn 2 legger du inn ordreinformasjon
 • Obligatoriske felter vises med en stjerne bak felt-navnet
 • Trykk på I -ikonet for å lese relevant informasjon om feltet
 • I feltet for leveringsadresse, trykk "edit-ikonet" for å åpne for endring, trykk "bytt-ikon" for å velge annen adresse fra adresselisten 
 • Trykk tilbake til trinn 1 for å endre innhold
 • Trykk Atea logo for å komme tilbake til første side (ved behov for søk på flere produkter etc)  

eShop kasse

Søk på produkter

 • Søkefeltet ligger åpnet øverst i bildet på første side i eSHOP
 • For å forenkle ditt søk vises tydelig dine seneste søk når du plasserer musepeker i søkefeltet.
 • Øvrige steder i eSHOP vises søkefeltet som et søk-ikon oppe til høyre. Trykk på ikonet for å åpne feltet.

eShop søk på produkter

Kategorier

 • Produktene ligger kategorisert under menyen Produkter.
 • Trykk på hovedkategori til venstre og trykk deretter videre på underkategorier. Når du kommer til produktlisten kan du velge filtre som kommer opp til høyre for listen. 


eShop kategorier

Min liste

I min liste samler du opp produkter før du skal legge de til dine favoritter, ett sortiment, pakker, eller til sammenligning

 • Min liste-ikonet vil legge seg litt ulike plasser avhengig av hvor du befinner deg på produktet (listen, produktdetaljer etc)
 • Når du legger et produkt til Min liste, vil listen være åpen et øyeblikk slik at du ser innholdet og kan velge aktivitet. For øvrig kan du åpne Min liste når du ønsker.
eShop min liste