Sophos Central Managed Detection and Response Complete - Abonnementlisensfornyelse (3 år) - 1 bruker - mengde - 500 - 999 lisenser