Sophos Firewall SW/Virtual Appliance Xstream Protection - Abonnementslisens (månedlig) - 1 enhet, inntil 16 kjerner og 24 GB-RAM - Sophos MSP Connect Flex - 25 - 99 lisenser

Sophos - Antivirus

Art no: XS16C2-NOR-2