Sophos Firewall SW/Virtual Appliance Standard Protection - Abonnementslisens (månedlig) - 1 enhet, inntil 8 kjerner og 16 GB-RAM - Sophos MSP Connect Flex - 500 - 999 lisenser

Sophos - Antivirus

Art no: SP8C16-NOR-5