Honeywell Edge Services Gold - Utvidet serviceavtale (fornyelse) - deler og arbeid - 1 år - innbringing - reparasjonstid: 5 dager

Honeywell - Servicealternativer for perifereenheter - Edge Services Gold

Art no: SVC7990G-SG1R
  • Full kontraktsperiode: 1 år
  • Plassering: Innbringing
  • Gold