Honeywell Edge Services Gold - Utvidet serviceavtale - deler og arbeid - 3 år - innbringing - reparasjonstid: 5 dager

Honeywell - Servicealternativer for perifereenheter - Edge Services Gold

Art no: SVCHF811-SG3N
  • Full kontraktsperiode: 3 år
  • Plassering: Innbringing
  • Gold