Kommunal utlånsordning

Atea tilbyr kommuner et fordelaktig tilbud for å etablere en utlånsordning av AV1 sentralt i kommunen.


Hva innebærer det?

 • Kommunen kjøper inn 5 eller 10 stk AV1
 • Ordningen kan enkelt forvaltes av sentral enhet i kommunen
 • AV1 lånes ut ved behov til elever i kommunen og terskelen senkes for at den enkelte skole kan tilby dette til sin konkrete elev enten det er et kortsiktig eller langsiktig behov

Fordel for kommunen

 • Kostnadseffektivt supplement til hjemmeundervisning
 • Støtter opp under kommunale mål om utdanning, helse og inkludering

Fleksibel administrasjon

 • Kommunen kan velge startdato for data- og supportpakke
 • Kommunen kan fritt endre bruker av AV1
 • Kunden kan pause 3 mnd frem i tid (Hvis roboten ikke tas i bruk må kunden melde inn pause på nytt (inntil 3 mnd) – ellers starter abonnementet å løpe)

Kampanjetilbud tom 15. mars 2019

 • Kjøp 10 stk for prisen av 8 - Kr. 192.000 (Sparer kr 48.000)
 • Kjøp 5 stk for prisen av 4 – Kr. 96.000 (Sparer 24.000)
 • Support løper for alle enheter når de er i bruk kr. 1.000 i måneden