Til hovedinnhald
Tilbake til Velferdsteknologi

Rådgivning fra Atea

Atea skal være systemintegrator – tenke helhet, være i front og sette løsninger i system. Vi skal bygge velferd med IT, og sørge for at teknologien og løsningene skal gi:
  • Økt livskvalitet, verdighet og mestring for innbyggeren (brukeren) 
  • Økt kapasitet og effektivitet for helsepersonell 
  • Økt trygghet for pårørende

Vi leverer en skalerbar, fleksibel og fremtidsrettet plattform for Velferdsteknologi. Dette sikrer helhetlige løsninger og hensiktsmessig informasjonsflyt på tvers av kommunale tjenester og systemer på institusjon og i bolig. Utstyr, sensorer for aktiv og passiv varsling, konsepter og kompetanse kan gjenbrukes og sees i sammenheng.  

Vi leverer løsninger i samarbeid med markedsledende partnere innenfor området som baserer seg på Helsedirektoratets anbefalinger. Plattformen har felles verktøy og driftskonsept som sikrer god kost/nytte, den kan leveres som en tjeneste fra Atea, eller plasseres i datasenter hos kunden, 

Atea er opptatt av å tenke helhet og det å ha et forhold til hele tjenesteprosessen. Ateas erfaring viser at nøkkelen til suksess ved implementering av velferdsteknologi, er at Kunden og Leverandør i samarbeid og samspill legger et løp for implementering og opplæring. Dette for at både ansatte, brukere, pårørende og teknisk personell skal få eierskap til både løsningen, prosessen rundt og nye/justerte rutiner som følger av innføringen av løsningene. Atea er opptatt av at teknologien som tjenestene skal inngå i, og arbeidsmåtene som følger av nye løsninger, sees i sammenheng. 

Vi leverer: 

  • Rådgiving 
  • Implementering 
  • Prosjektledelse 
  • Opplæring
  • Drift

By consent, you accept that we store your data in our systems. Read more in our privacy statement.

Tilbake til Velferdsteknologi
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer