Til hovedinnhald
Tilbake til Velferdsteknologi

Lykkes med velferdsteknologi

Det er ikke enkelt å gi god omsorg. Det har det aldri vært.

Trygghet 

Det er en påkjenning både for dem som trenger omsorg og deres pårørende å ikke vite om en får hjelp når en trenger det. Velferdsteknologi som trygghetsalarmer og digitalt tilsyn kan gi denne tryggheten  

Mestring 

Det å kunne mestre både daglige gjøremål, men også opptrening og rehabilitering – fortrinnsvis i eget hjem gir samfunnsmessige gevinster. Når folk mestrer sitt eget liv har de mer å gi og samfunnet ellers kan bruke ressursene hos dem som ikke mestrer . 

Livskvalitet 

Mestring og livskvalitet går hånd i hånd, men en kan nyte godt av velferdsteknologi selv om en mestrer ting helt fint. Du trenger ikke være syk for å ha glede av en pulsklokke eller en robotstøvsuger, men i et folkehelseperspektiv kan slike hjelpemidler vurderes.

Sosialisering 

Ensomhet er en stor belastning for mange eldre og syke, men med noen enkle hjelpemidler kan en legge til rette for felleskap og økt trivsel. Det er ofte ikke så mye som skal til og med riktig bruk av teknologi blir tilrettelegging av sosialt liv mye enklere 

Økonomien

Hjelper vi eldre å bo hjemme ett år eller to lengre vil det spare kommune-Norge for enorme summer i sykehjemsplasser. Klarer vi å gjøre hverdagen for helsepersonell litt lettere kan de hjelpe flere og slipper å slite seg ut og bli sykemeldte. 

 Men da må teknologien brukes smart. Atea vet hvordan.

Tilbake til Velferdsteknologi
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer