Kunder i butikken vil kunne hente informasjonen fra blokkjedene gjennom en QR-kode som sitter på emballasjen. Her vil all informasjonen fra blokkjedene blir presentert.