Blokkjede-teknologi

Sammen med Atea, Sjømatbedriftene og IBM bruker nå oppdrettselskapet Kvarøy blokkjede-teknologi for å spore laks fra oppdrettsanlegget til tallerkenen, og dermed gi gjennomsiktig og pålitelig informasjon om livs- historien til laksen.

Dette er den samme blokkjede-teknologien som brukes i kryptovaluta.

Enkelt forklart består teknologien av flere blokker som inneholder ulik informasjon om laksen.

Blokkene kan for eksempel gi informasjon om fangstemtode, hva slags fór laksen har fått, vannkvaliteten, hvor den har blitt transportert og vilkårene under transportering, og produksjon.