Men nå blåser det er ny vind over

oppdrettsnæringen og teknologien