Utslipp

Fôr utgjør omtrent 80 prosent av klimagassutslippet til norsk laks. Dette er fordi mange oppdrettere bruker soya i fôret. Soyaen bidrar til avskoging som igjen gir høye klimagassutslipp for næringen.