Til hovedinnhald
Tilbake til Skytjenester

Trygg og kostnadseffektiv reise mot skyen med Atea

Skytjenester

Atea CloudTrack

 

Atea CloudTrack tar utgangspunkt i virksomheters forretningsmessige behov for en skyreise, tar hensyn til organisasjonens teknologiske utgangspunkt og modenhet, og fasiliterer en milepælsplan for skyreisen. 

Du kan være trygg på reisen din til skyene - uansett hvor du er. Vi hjelper deg med en strategi for at organisasjonen din skal ha et moderne IT-miljø. Vi veileder deg i valg av skyer blant alle tilgjengelige alternativer, vi støtter deg i overføringen av dataene dine og håndterer drift og overvåking.

Hvor befinner du deg i skyreisen?

 

Atea CloudTrack er delt inn i 8 reiser hvor dere kan fokusere på det som er viktig for deres virksomhet. Hvilken modul det vil være mest hensiktsmesssig å starte med, diskuteres i samråd med dere. Våre CloudTracks er tett på linje med de forskjellige stadiene i rammeverket for skyadopsjon. 

 

1. Cloud Strategy Journey
Vi bistår dere med å dokumentere og utarbeide en god skystrategi opp mot eksisterende teknologi- og forretningsstrategi, dersom dette ikke allerede foreligger. Fokuset vil ligge i å få svar på en del kritiske spørsmål slik at vi er godt kjent med deres målsetting, forventinger og kriterier til skytjenester. 

 

 

2. Cloud Governance Journey  
For å kunne ivareta
sikkerheten av en ny skyplattform har utarbeidet en solid leveranse for  CloudGovernance. For dere vil dette være  governance- modellen for hele transformasjonsreisen uavhengig av hvilken retning dere ønsker å ta ut i skyen, eller hvilken skyleverandør og plattformdere måtte ønske å ta i bruk da denne er teknologiagnostisk

3. Cloud Migration Journey
En vellykket skyadopsjonsstrategi er avhengig av flere forskjellige faser, både med tanke på hvordan man definerer strategien, planlegger prosessen, klargjør organisasjonen, migrer tjenester fra on-prem til sky, innoverer i form av å f.eks. utvikle nye tjenester, samt hvordan det hele skal overvåkes og administreres. For å hjelpe dere med denne migreringsreisen, har derfor vi utviklet en egen reise for å sørge for at dere opplever overgangen til sky som en smidig og trygg reise.  

4. Cloud Modernization Journey
Vi bistår dere med virksomhetens moderniseringsreise, og vil samtidig hjelpe dere med å realisere moderniseringsprosjekter basert på utvalgte områder i dagens IT-miljø. Sammen med dere vil vi diskuterer og tydeliggjøre hva modernisering er, samt hvilke fordeler og risikoer som følger med dette. Deretter dykkes det ned i deres situasjon og hvilke moderniseringsprosjekter dere har planlagt eller ønsker å gjennomføre.  I  moderniseringsløpet dekkes  datamodernisering og analyse, applikasjonsmodernisering  og automatisering . 

5. Cloud Management Journey
Vi hjelpe dere med den daglige driften av skyplattformen – 24/7 – 365 dager i året. slik at dere ikke trenger å bruke tid på tilgjengelighet og vedlikehold, og dere kan fokusere på kjernevirksomheten deres. Det er den kritiske daglige drift og tjenester knyttet til skyen som vil sikre de konkrete forretningsmålene dere har satt ved å investere i skytjenester. På denne måten får du en fremtidssikker digital infrastruktur, mens dere oppfyller kravene fra virksomheten, og dere lar brukerne deres jobbe hvor som helst og når som helst. 

6. Cloud Optimization Journey
Det er viktig å få et forhold til kostnadene basert på forbruk, gjerne fordelt på flere skyplattformer. Vi hjelper derfor med et sett med workshoper for å bistå dere med å sette opp et  skymiljø  som er transparent med tanke på kostnader, kostnadsovervåking og kontroll. 

7. Cloud Security Journey
Vi vil bidra med fortløpende rådgiving knyttet til sikkerhetsmekanismene i tjeneste sammensetningen. Skytjenestene skal sikres i alle lag, og i kommunikasjon mellom bruker og system – ende til ende og derfor tilbyr vi ende til ende sikkerhet tilknyttet blant annet skytjenester.  

8. Cloud Workplace Journey
Denne reisen vil gi virksomheten din muligheten til å tilby en moderne digital arbeidsplass, der sluttbrukere kan jobbe hvor som helst og når som helst uavhengig av hvor de er. Ved å sette brukeren i sentrum med de riktige verktøyene, skaper du arbeidsglede, økt engasjement og høyere produktivitet. Atea CloudTrack Workplace gir dine ansatte de rette forutsetningene for å oppnå en moderne arbeidsplass. 

Tilbake til Skytjenester
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer