Til forsiden

Skytjenester

Hva er skytjenester?

Skytjenester er datakraft, datalagring og tilgang til programvare via internett som gir enorme muligheter. Enten du er en liten virksomhet som kun trenger tilgang til enkle samhandlingsverktøy. Eller en større virksomhet med behov for mye lagringsplass og datakraft.

Det er en krevende jungel av ulike skytjenester, og hva du velger betyr mye for om din virksomhet lykkes med å ta reisen ut til skyen. Hos oss får du migrering til privat-, eller offentlige skyløsninger som Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform eller i en hybrid kombinasjon.

Ulike skyløsninger

Offentlig sky

Offentlig sky er den standard skymodellen hvor virksomheter får tilgang til lagringskapasitet, datakraft, plattformer for IT-utvikling og programvare over internett. Microsoft Azure, IBM Cloud, AWS Cloud er eksempler på offentlige skytjenester.

Privat sky

Den private skyen gir datatilgang i et privat nettverk. Med denne skytjenesten er ikke data tilgjengelig for tredjepartsleverandører og virksomheten er selv ansvarlig for administrasjon. Dette kan være skytjenester produsert og tilgjengeliggjort av infrastruktur-leverandører som Atea, eller egenproduserte tjenester.

Hybrid sky

Den hybride skyen kombinerer det beste fra to verdener og har blitt fremtiden for mange virksomheter. Skytjenesten kombinere offentlige tjenester fra våre partnere som Microsoft, Cisco, IBM og VMware, med virksomhetens egne datasentre eller privat sky. Skytjenestene kan leies til egen lokasjon, holdes i våre datasentre, eller hos en av våre partnere sine datasentre.

Vi håndterer all daglig drift med managed services

Med Managed services vil din virksomhet, bare i Norge, få tilgang til over 350 konsulenter med kjernekompetanse innen IT-drift. Vi tar vi ansvar for, og utfører de daglige driftsoppgavene for din IT-infrastruktur og skyløsning, som sikrer effektivitet og frigjør tid til fokus på egen kjernevirksomhet for å vokse i markedet. Dere velger om dere ønsker å tjenesteutsette enten deler av, eller hele, IT-driften til oss i Atea.

Dine ansatte får full tilgang til alle nødvendige data og applikasjoner, fra hvilken som helst enhet når som helst, fra hvor som helst, på en sikker og kostnadsoversiktlig måte, Tjenestene er standardiserte og skalerbare, med høy grad av automatisering. Informasjonssikkerheten er svært høy slik at sårbarheten og risikoeksponeringen minimeres. Betalingsmodellen er basert på faktisk forbruk.

Privat sky som en tjeneste

Tjenesten gir din virksomhet tilgang til en komplett IT-driftsplattform og en profesjonell IT-avdeling. Tjenesten inneholder nyeste innovasjon innen offentlig skyteknologi, samt sikkerheten som vår private sky leverer. Applikasjonene kan kjøres lokalt, i våre datasentre, fra offentlige skyleverandører, eller som en hybrid av disse alternativene.

Din virksomhet får stabil drift og minimalt med risiko da vi overvåker, drifter og håndterer hendelser dokumentert og kostnadseffektiv 24/7, 365 dager i året i henhold til ITIL-prosesser og fra en ISO-sertifisert plattform. 

Plattformen er fleksibel, og flere elementer kan legges til senere for å dekke ulike behov. Målet er tilby den løsningen som til en hver tid er optimal for din virksomhet.

Tjenesten sikrer:

 • Tilgjengelig kapasitet og skalerbar on-demand mot overkapasitet (IaaS).  
 • Managed Directory og drift av Active Directory 
 • Backup & restore, oppdatering og antivirus 
 • Ekstra sikkerhet med blant annet brannmur, antivirus, IPS med BotNet-beskyttelse, WAF, Webfilter, Antispam(Managed Firewall) 
 • Ressursovervåking og skalering av Azure Applications gir høy driftsstabilitet og ytelse (Managed PaaS) 
 • Standardisert implementasjon, konfigurasjon, vedlikehold og drift av servere og deres operativsystem (Managed IaaS) 
 • Drift av database, proaktiv overvåking av applikasjonskomponenter og forebyggende vedlikehold av applikasjoner (Managed database og Managed applikasjoner) bidrar til høy tilgjengelighet, ytelse og stabilitet
 • Virtuell desktop til ansatte
 • (Managed Workspace) for produktive og mobile ansatte
 • Sikker tilgang til Public Cloud, samt høy og stabil ytelse for trafikken til og fra skytjenestene(Secure Cloud Connect)
 • Service desk som kontaktpunkt for å melde om antatte feil, driftsforstyrrelser eller andre IT-relaterte henvendelser.

Kostnadskontroll med Cloud Intelligence Service

Er dere i gang med skytjenester, men sitter med en følelse av liten kontroll på forbruket? Eller tenker du på å ta i bruk skytjenester, men er redd du ikke kommer til å ha kontroll på kostnadene forbundet med selve forbruket?

Cloud Intelligent Service monitorerer, analyserer for å se hvordan ressursene kan håndteres mest kostnadseffektivt. I tillegg vil våre eksperter gi råd og bistå til hvordan din virksomhet kan konsumerer skytjenester mer effektivt.

Infrastruktur som en tjeneste (Manged IaaS)

Vi tar ansvar for daglig drift og tar hånd om virtuelle servere og deres operativsystem, slik at dine interne ressurser får tid til å fokusere på egen kjernevirksomhet.Tjenesten inkluderer standardisert implementasjon, konfigurasjon, og vedlikehold av servere og deres operativsystem. Overvåking, hendelshåndtering, pathing, oppdateringer, backup og sikkerhetskopiering blir ivaretatt. Sårbarhetsskanner, penetrasjonstesting og Active Threat Hunting blir gjennomført regelmessig og tjenesten inkluderer også varsling, håndtering av hendelser og skalering til offentlige skyleverandører som f.eks Microsoft. 

Tjenesten sikrer: 

 • Forutsigbare IT- og driftskostnader med fast månedlig avgift 
 • Overvåkning for tidlig varsling om hendelser og problemer 
 • Data med validerte sikkerhetskopier 
 • Høy driftsstabilitet og ytelse 
 • Tilgang til sertifiserte konsulenter 

Plattform som en tjeneste (Managed PaaS)

Vi tar ansvar for ressursovervåking og skalering av Microsoft Azure. Tjenesten inkluderer skalering, sikkerhetskopiering og overvåking av Microsoft Azure-applikasjoner som for eksempel Azure SQL, Azure Kubernetes Service og Azure Logic Apps.

I tjenesten inngår overvåkning for tidlig varsling om hendelser og problemer, sikring av kundens data med validerte sikkerhetskopier og skaleringsmuligheter. Også månedlige evaluering av overvåkede PaaS-tjenester og en profesjonell service-desk-tjeneste for skalering og håndtering av IT-avdelingens henvendelser er innbefattet.

Tjenesten sikrer:

 • Et optimalisert miljø og driftsstabilt miljø
 • Overvåkning etter beste praksis
 • Trygghet for at  deres PaaS-tjenester er satt opp i henhold til beste praksis og at alle deler fungerer som det skal
 • Bistand til hendelseshåndtering og eventuell skalering til Microsoft 

Database som en tjeneste

Det finnes utallige varianter av databaser for virksomheter. For å forenkle dette har vi valgt tre løsninger (basis, pluss og premium), hvor man velger hvilken grad av omfang og service din virksomhet har behov for.

Vi sørger for at databasene er tilgjengelig etter behov, beskyttet for datatap og korrupsjon, og yter som forventet.

Tjenesten er basert på drift av MS SQL og Oracle og utføres av høyt sertifiserte konsulenter med mange års erfaring.

Tjenesten sikrer

 • At riktig teknologi benyttes og at skaleringen av tjenesten er hensiktsmessig for nærliggende tjenester
 • Et homogent og kompatibelt miljø for all distribusjon
 • Overvåking med verktøy tilpasset databaseovervåking
 • Automatisk varsling ved avvik dersom tjenesten fremstår som unormal
 • Drift og forvaltning i henhold til ITIL prosesser
 • At endringer, oppgraderinger, migreringer, reparasjoner, hendelses- og problemhåndtering leveres på dokumentert og kostnadseffektiv måte

Hvordan komme i gang med skytjenester?

Alt starter med CloudTrack, vårt rammeverk for å utføre migrering til skyen, som inneholder et bredt spekter av workshops, konsulenttjenester og managed services. Det handler om å lage en god plan og en strukturert tilnærming for å utføre migreringen til skyen. Vi har en unik lokalkompetanse og tilbyr strategisk rådgivning og bistand om alt fra planlegging til implementering og drift.

 

arne-sodal.foto

Sikker plassering av utstyr i våre datasentre med Colocation

- Det har aldri vært nede. Ikke en eneste gang. Klart, en sluttbruker som opplever en stopp i sine tjenester på grunn av for eksempel brudd i WAN vil jo oppleve dette som nedetid, men vi som sitter på innsiden vet at vi har full kontroll på det vi har ansvar for, sier fagansvarlig i Matiq, Arne Sødal.

 

- Det beste fra to verdener

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.