Til forsiden

Slik får du kontroll og resultater

Som leder skal du levere smart ressursbruk, kostnadskontroll, inntjening, kompetanseheving, effektivisering, forbedring og innovasjon. Skyen er veksthuset som gir deg mulighet til å levere på disse kravene. 

Vi har laget en guide som skal hjelpe deg som leder med å navigere deg frem til gode svar og riktige valg, som garantert vil påvirke virksomhetens IT-kostnader og ressursbruk i positiv forstand.

Dette er noen av spørsmålene vi forsøker å besvare:   

  • Hva er lederens rolle i de store teknologivalgene?   
  • Prioriterer du nok tid og ressurser til sikkerhet? 
  • Hvordan oppnå fleksibilitet og god skyøkonomi? 
  • Hvordan kan AI påvirke organisasjonen din? 
  • Hvordan skal du som leder forholde deg til skyteknologiens rolle for virksomhetens utvikling, effektivitet og innovasjonstakt?

 

 

 

Optimar effektiviserer driften med skybasert teknologi

Optimar ønsket å få på plass en skybasert klientløsning, som ikke bare optimaliserte utrulling, men også sikkerhet og forvaltning av klientene. Dette er nå ivaretatt gjennom Atea Managed Endpoint, en tjeneste som dekker alle fasene i livssyklusen til en enhet, fra innkjøp, oppsett, applikasjonsforvaltning, oppdatering, resirkulering, sikkerhet og selvbetjening.

 

Mangelfull teknologisk forståelse blant ledere hindrer innovasjon

Multisky er nøkkelordet for de som ønsker handlefrihet inn i fremtiden. Rapporten Innovation Index, basert på en global undersøkelse gjennomført for Dell Technologies, viser at det er et gap mellom bedrifters oppfatning av egen nyskapingsevne og hvor innovative de egentlig er.

Skymodellen er i rask endring: – Muligheten nå er ganske unik!

Skyen gir oss en leveransemetodikk og et tankesett som stadig er i utvikling. Derfor bør ledelsen sørge for at IT-avdelingen får et komplett bilde av hvordan virksomheten kan bygges for å være i en god posisjon de neste fem til ti årene. Kategorisjefen for skytjenester i HPE Norge, Andreas Abrahamsen, mener at mulighetsrommet for sky er ganske unikt akkurat nå.

Hva skjer når sjefen trekker ut strømledningen fra skyen?

Bedrifter som ikke beskytter sine data, overlever ikke det neste året. – Om bedriften mister tilgang til data og ikke får filene tilbake, er konsekvensen ofte konkurs. God databeskyttelse er virksomhetens siste forsvarslinje. Ansvaret hører derfor hjemme på styrerommet og i ledergruppa, sier Victor Dohlmann, regionsjef i Norden for Veeam.

Nord universitetet: – Vi tenker som en privat virksomhet

Med endrede rammevilkår og en IT-infrastruktur moden for utskifting, stod Nord universitetet overfor en utfordring: Å gjøre mer for mindre. En overordnet målsetting var at ny IT-løsning skulle være en tilrettelegger for forskingen ved universitetet. Valget falt på en hybrid skyløsning.

Hurtigtoget AI: Start internt og bygg opp erfaring

– Vi har aldri blitt invitert inn i så mange konsernledelser som vi har nå, etter at ChatGPT kom. AI har blitt en «snakkis» i konsernledelsen, fastslår Jon Jahren, direktør for sky og AI i Microsoft Norge. Azure OpenAI Service og Copilot er to tjenester virksomheten kommer til å ha et forhold til.

Veien fra skykaos til å bli en skysmart virksomhet

Å beholde fleksibilitet ved å kunne bytte mellom ulike skyalternativer, er en sunn strategi for å unngå kostnadsoverraskelser og bindinger som er vanskelige å komme seg ut av. Men det er en krevende øvelse å ta de riktige valgene.

Har du spørsmål?

Mohammed Benzaim
Mohammed Benzaim
Cloud Transformation Manager i Atea Norge
Send e-post