Til forsiden

Rammeverk og metode for å ta i bruk skytjenester

Vi har utviklet et eget rammeverk og metode for skyreisen, CloudTrack. Den inneholder et bredt spekter av workshops, konsulenttjenester og Managed Services. CloudTrack er satt sammen av «beste praksis» og metodikk fra en rekke prosjekter der vi har hjulpet bedrifter med å identifisere og utnytte fordeler med skyteknologi. Vårt rammeverk passer perfekt for virksomheter som vurderer skyen, og for virksomheter som allerede har startet – og ønsker en sparringspartner på veien videre.

Hvor befinner du deg i skyreisen?

CloudTrack er delt inn i åtte moduler. Hvilken modul det vil være mest hensiktsmessig å starte med avhenger av hvor i skyreisen din virksomhet befinner seg. Dette finner vi ut av sammen.

 

1. Strategi

Vi bistår med å dokumentere og utarbeide en god skystrategi opp mot eksisterende teknologi- og forretningsstrategi, dersom dette ikke allerede foreligger. Fokuset vil ligge i å få svar på en del kritiske spørsmål slik at vi er godt kjent med deres mål, forventninger og krav til skytjenester. 

2. Governance

For å kunne ivareta sikkerheten i en ny skyplattform har vi laget en solid leveranse for styresett. Denne modellen er teknologiuavhengig og er aktuell uansett hvilke veivalg som gjøres.

3. Migrering

En vellykket strategi for skyadopsjon er avhengig av flere elementer; hvordan man definerer strategien, planlegger prosessen, klargjør organisasjonen, migrer tjenester fra «on-prem» til sky, innoverer med utvikling av nye tjenester, samt hvordan alt skal overvåkes og administreres. Denne modulen som sørger for at overgangen til sky oppleves som en smidig og trygg reise.

4. Modernisering

Vi bistår med modernisering av virksomheten, og hjelper til med å realisere prosjekter basert på dagens IT-miljø. Sammen vil vi diskutere og tydeliggjøre hva modernisering er, samt hvilke fordeler og risikoer som følger med dette. Basert på virksomhetens situasjon, dykker vi ned i moderniseringsprosjektene som er planlagt eller ønsker å gjennomføre. Denne modulen omfatter også datamodernisering og analyse, applikasjonsmodernisering og automatisering.

5. Managed Services

Vi hjelper dere med den daglige driften av skyplattformen – 24/7 – 365 dager i året slik at dere kan fokusere på egen kjernevirksomhet. Det er gjennom den daglige driften og utnyttelsen av tjenestene hvor vi sikrer realisering av virksomhetens forretningsmål, og at brukerne kan jobbe hvor som helst og når som helst. 

6. Optimalisering

Det er viktig å få et forhold til forbrukskostnadene - også når man velger flere ulike skyplattformer. Vi hjelper derfor med å sette opp et skymiljø  som er transparent med tanke på kostnader, overvåking og kontroll.

7. Sikkerhet

Vi bidrar med fortløpende rådgiving knyttet til sikkerheten i tjenestene. Skytjenestene skal sikres i alle lag, og i kommunikasjon mellom bruker og system.

8. Fleksibel arbeidsplass

Skyløsningen vil gi virksomheten muligheten til å tilby en moderne digital arbeidsplass, der sluttbrukere kan jobbe hvor som helst og når som helst. Ved å sette brukeren i sentrum med de riktige verktøyene, skapes arbeidsglede, økt engasjement og høyere produktivitet. Disse løsningene gir ansatte de rette forutsetningene for å oppnå en moderne arbeidsplass. 

Vi hjelper deg

CloudTrack tar utgangspunkt i dine forretningsmessige behov, teknologiske ståsted og modenhet. Vi lager en milepælsplan for skyreisen, og hjelper deg med å utvikle en strategi for et moderne IT-miljø basert på riktig valg av skyløsning i markedet. Vi støtter deg i overføringen av dataene dine og håndterer både drift og overvåking.

Slik har vi løst det for andre kunder

komplett lager.foto

Komplett får skalerbar ytelse og økt innovasjonstakt

Komplett.no må levere stabilt både på rolige hverdager og på dager som Black Friday. Derfor har de flyttet infrastrukturen til den offentlige skyen hvor de får sikkerhet og ytelse tilgjengelig til enhver tid

 

Norsk fintech-selskap trenger fleksibiliteten i skyen

IT-selskapet Quantfolio har spesialisert seg på å levere teknologi til bank- og finansbransjen. Som nyoppstartet bedrift er de avhengig av gode skytjenester.

 

CloudTrack

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.