Til forsiden
Fordi du ser at det er en sammenheng mellom skolens pedagogiske mål og bruk av teknologi.

Teknologi i skolen (f.eks. en iPad) anskaffes for å bidra til elevenes læring. Mange velger å anskaffe kun basert på pris/produkt, og stiller få eller ingen krav til leverandørens evne til å bidra til å nå skolens mål med anskaffelsen.

Hvorfor er det slik?

Det er mange myter og motstand knyttet til "verdiøkende anskaffelser". Her er noen eksempler.

 

Det er laget et webinar om temaet som du kan se i opptak. Du kan be om tilgang til dette nederst på siden.

"Verdiøkende anskaffelse er interessant, men tar for mye tid"

En verdiøkende anskaffelse tar tid de første gangene fordi det er nytt. Vi har klokketro på at denne type anskaffelse vil gi høyere verdi for elevene og lærerne.

"Vi må få mest mulig igjen for pengene vi bruker, så pris må veie tyngst"

Vi får tilbakemelding på at det er liten variasjon i tilbydernes priser uavhengig av hvor høyt pris vektes i et anbud. Leverandørene har tilgang på de samme produktene, og innkjøpsprisene til leverandørene er relativt like. Vår anbefaling er derfor at det også vektes på andre elementer enn produkt/pris som har betydning for resultatet.

"Markedet har for få leverandører som kan levere verdiøkende anskaffelser"

Det er flere leverandører som har sertifiseringer som tilsier at det kan leveres verdiøkende anskaffelser, men kundene utfordrer ikke leverandørmarkedet nok. Jo oftere vi får forespørsler som er verdibaserte, jo bedre blir vi. Får vi tradisjonelle forespørsler, er motivasjonen for utvikling liten. Innovasjon er krevende, men det driver skole-Norge fremover. Vår påstand er derfor at det er nok leverandører til at det blir reell konkurranse.

"Vi mangler en helhetlig strategi, og er derfor usikker på hvordan behovene skal beskrives"  

En del kommuner mangler en helhetlig strategi, eller strategien er for overfladisk og for løst knyttet til elevenes læring. Da er det kanskje riktig å ta tak i dette aller først – og vi kan hjelpe deg. Se www.atea.no/skole/

"Jeg må spørre etter nettbrett fra mange leverandører selv om vi bruker iPad i dag"

Spør etter et produkt som best vil kunne fungere i eksisterende miljø og beskriv dette miljøet. Ta bort spesifikasjoner. Tenk heller funksjon og resultat. Be om best mulig rådgiving for innovasjon og utvikling.

"Vi er redd for å gjøre feil i evalueringen og ikke følge det offentlige regelverket, derfor er pris trygt"

 

Alt er vanskelig første gangen, men en slik anskaffelse gjør kravene til prosessen veldig synlig. Jo mer du trener, jo enklere blir det med gode verdiøkende anbud.

En guide for innkjøp av teknologi i skolen

Vi har laget en guide som gir deg gode og konkrete eksempler du kan bruke rett inn i din forespørsel. Gjennom å følge rådene i denne guiden, vil du kunne unngå å havne i en situasjon hvor det er vanskelig å sammenligne «epler med epler». Du vil kunne bli tryggere på at du arbeider innenfor rammene i lovverket.

Vår visjon

"Vi skal medvirke til at elevene får den kompetansen de trenger for aktivt å kunne delta og bidra i samfunnet."

Bestill her

?

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.