Agenda Tønsberg

08:00 Registrering og frokost

 

08:45 Velkommen til SHD18 v/ Tom Gjertsen, regionsdirektør i Atea

 

09:00 Datasikkerhet for ledere - hvordan beskytte din virksomhet?

Ledere på alle nivåer må ta ansvaret for IT-sikkerheten. Svindel, industrispionasje og utpressing via Internett er økende. Denne type kriminelle aktiviteter rammer stadig flere. Er din virksomhet sikker? Hva er truslene? Hva kan du som leder gjøre om din bedrift blir rammet? Det er mulig å beskytte virksomheten din mot de fleste trusler på Internett.

Forfatterne av boken "Datasikkerhet for ledere" gir ledere og styrer et godt grunnlag for, sammen med eget driftsmiljø, ansatte og tjenesteleverandører, å finne løsninger for å styrke datasikkerheten. Boken er skrevet av Håkon Bergsjø og Ronny Windvik. 

Foredragsholder: Håkon Bergsjø (leder for Norges nasjonale cybersenter, NorCERT, som er den operative delen av nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Ronny Windvik (forskningsleder innen data- og telenettsikkerhet ved forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

 

09:45 Pause

 

10:00 Risikostyring av informasjonssikkerhet

Samfunnet er i kontinuerlig endring og endringstakten akselererer. Det er økte krav til tilgjengelighet og fleksibilitet, samtidig som det er stadig sterkere fokus på kostnader. Digitalisering og økt eller ny bruk av teknologi er sentrale tema, noe som igjen bidrar til endringer i risikobildet og økt usikkerhet.  

For å gå framtiden i møte på en sikker og god måte må virksomhetene ha kontroll på hvilke verdier som skal beskyttes. Ledergrupper som inkluderer informasjonssikkerhet i øvrig risikostyring har bedre kontroll på virksomhetens kostnader og er bedre forberedt hvis uønskede hendelser oppstår. 

Foredragsholder: Jan Rune Bronx, Atea

 

10:45 Kritisk hendelseshåndtering

Ateas eget Incident Response Team (IRT) er eksperter på kritisk hendelseshåndtering i kompromitterte miljøer. Med mange eksempler fra lokale hendelser, forteller IRT om sine erfaringer fra hendelsesprosesser hos norske bedrifter. Hvordan kan ledelsen forhindre at bedriftens verdier kommer på avveie?

Foredragsholder: Vegard Kjerstad, Atea

 

11:00 Pause

 

11:15 Sky-sikkerhet for ledere

Spørsmålene rundt sikkerhet i skyen er mange, og ingen er mer utsatt for angrep enn de globale-Skyleverandørene. Lær hvordan dagens sikkerhetstrusler håndteres på dine vegne samtidig som du vil lære hvilke grep du selv bør gjøre for å beskytte din organisasjon fra destruktive angrep

Foredragsholder: Kent Husvik, Microsoft

 

11:45: Atea som strategisk støttespiller i 2018

Vi oppsummerer dagen og ser på hvordan Atea kan bistå med å skape forretningsmessig verdi og redusere risiko ved å kombinere teknologisk innsikt med forretningsforståelse.

Foredragsholder: Roar Storm, regionseier IT-sikkerhet

 

12:00 Lunsj med Atea

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer